Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

E-sport w szkole

09-11-2017 Autor: Adam Cichy
Stanowisko...

Rozwijający się od wielu lat e-sport zagościł w edukacji. Również w polskim systemie oświaty pojawiła się oferta dla uczniów, których pasją są gry. Jak się okazuje, w klasach o profilu e-sportowym można doskonalić wiele przydatnych umiejętności.

 

Dla większości osób, które zetknęły się z e-sportem, jest to forma rywalizacji pozostawiająca po sobie pozytywne wrażenia. W końcu gdy ktoś z kibiców (szczególnie ze starszej widowni) widzi na turnieju e-sportowym prawdziwe emocje, zgranie drużynowe i kulturę opierającą się na zasadach fair play, to zaczyna sobie uświadamiać, że te same elementy są obecne w zwykłym sporcie i że granie na komputerze to coś więcej niż tylko agresja i przemoc.

Jednakże nawet w grupie oddanych fanów e-sportu, czyli najczęściej dzieci i młodzieży, nie odnajdziemy jednolitej wizji, czym tak naprawdę jest sport elektroniczny. Szkoła powinna uczestniczyć w kreowaniu zdrowego i mądrego podejścia do e-sportu. Pomogłamy zrozumieć rodzicom oraz nauczycielom, że tak naprawdę e-sport ma także wiele dobrych cech wpływających korzystnie na rozwój młodego umysłu. Niespójne poglądy w tym obszarze prowadzą do powstawania nieporozumień i konfliktów. Niemniej jednak również w dziedzinie edukacji definicja i program zajęć e-sportowych może mieć różne wariacje i także tutaj pomysł prowadzenia takich zajęć znajduje zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Droga eksperymentów

W latach 2015–2017 utworzono w Polsce bardzo wiele klas oraz zajęć dodatkowych powiązanych z e-sportem. Były to m.in.: klasy roczne w szkołach policealnych, klasy, w których realizuje się też treści powiązane z tworzeniem gier komputerowych, zajęcia dodatkowe w szkołach publicznych na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej, a także klasy w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, na poziomie technikum. Pojawiły się również klasy, które łączyły różne cechy wymienionych klas.

Należy w tym miejscu podkreślić to, że nie istnieje w Polsce ustandaryzowany i oficjalnie zatwierdzony przez odpowiednie organy program nauczania. Na tę chwilę zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach nie ma konkretnych programów, które zawierałyby rozpisane konspekty, szczegółowe rozkłady materiału nauczania i inne dokumenty oparte solidnie na prawie oświaty, rozporządzeniach ministerstwa, dyrektywach unijnych itp. Jeśli chodzi o człon związany z e-sportem lub tworzeniem gier, to w większości wypadków są to lepiej lub gorzej prowadzone działalności innowacyjne i eksperymentalne, nieopierające się na kwalifikacjach zawodowych, ponieważ takie w tym momencie nie istnieją.

Prężne Katowice

Dynamiczny rozwój branży e-sportowej w Polsce spowodował, że powstały podmioty, które chcą propagować zdrowe współzawodnictwo e-sportowe w edukacji oparte na profilaktyce, wychowaniu oraz zdobywaniu przydatnej wiedzy i umiejętności.


Jednym z nich jest Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych (eSports Association; eSA) mające swoją siedzibę w Katowicach i prężnie działające na terenie całego kraju od 2016 r. Jest to organizacja non profit zaangażowana w szereg własnych inicjatyw, m.in. organizowanie Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych (OKSE) w Katowicach, wydawanie darmowego biuletynu e-sportowego skierowanego do rodziców, nauczycieli i przedsiębiorców, organizowanie warsztatów w placówkach edukacyjnych itp. Najważniejszym projektem eSA jest zbieranie merytorycznych materiałów, wypracowywanie know-how dotyczącego tworzenia i wdrażania programu nauczania w szkołach oraz rekrutowanie i szkolenie osób, które mogłyby w skuteczny sposób z takiej wiedzy korzystać podczas zajęć lekcyjnych.

[...]

Adam Cichy – manager profilu e-sportowego, od 2 lat związany z branżą edukacyjną. Po ukończeniu studiów informatycznych zaczął rozwijać swoje zainteresowania dotyczące e-sportu, technologii VR/AR i tworzenia gier komputerowych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.