Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Dobre praktyki w bibliotece

21-09-2017 Autor: Agnieszka Halicka, Zofia Kucharska, Iwona Sygut
Wykorzystanie...

Tradycyjny wizerunek biblioteki szkolnej postrzeganej jako wypożyczalnia książek powoli staje się przeszłością. Dziś do jej zadań należy też przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

 

Żyjemy w czasach intensywnego rozwoju nauki i techniki, a wraz z nim szybko zachodzących zmian w rzeczywistości. Głównym zadaniem szkoły staje się nauka sposobów uczenia się przez całe życie, szczególnie przez efektywne samokształcenie w celu ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy też przekwalifikowania się. Duża rola w realizacji tego zadania przypada bibliotekom szkolnym. Ich celem jest nie tylko pokazanie sposobów dotarcia do potrzebnych uczniowi informacji, ale także pomoc w nabywaniu nowych umiejętności cyfrowych oraz wyrobieniu nawyku samokształcenia. Realizacja tych zadań nie jest możliwa bez wszechstronnie wykształconych nauczycieli bibliotekarzy i dobrze wyposażonej biblioteki.


Nierzadko biblioteki szkolne nie są wymarzonymi, nowoczesnymi miejscami spełniającymi oczekiwania użytkowników. Jednak dzięki dostępowi do internetu i kreatywności bibliotekarzy mogą one stać się przestrzenią atrakcyjną dla użytkownika, a nawet nowoczesnymi centrami informacyjnymi zawierającymi potrzebne zasoby nie tylko piśmiennicze, ale również medialne, takie jak nagrania wideo, muzyka i e-booki.

Dzięki dobrym praktykom wyłania się nowy, bardziej pozytywny wizerunek biblioteki. Przede wszystkim okazuje się, że zmiana jest możliwa. Zaangażowanie bibliotekarzy i społeczności lokalnych sprawia, że biblioteki stają się miejscami, z którymi wiąże się duże nadzieje na przyszłość. Aby dokonać tego typu zmiany, należy przemyśleć, jakimi zasobami dysponuje szkoła, jakich sojuszników może pozyskać i w jaki sposób będą oni pomocni. Istnieje wiele rozwiązań, a przedstawione poniżej propozycje to jedynie inspiracja, z której warto skorzystać.

 

LearningApps i eTwinning


Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, w ciągu kilku ostatnich lat przeszła dużą przemianę. Miejsce, które wcześniej kojarzyło się głównie z tradycyjną wypożyczalnią, otworzyło się na uczniów i ich potrzeby korespondujące ze zmianami zachodzącymi w otaczającym nas świecie, w którym z roku na rok coraz bardziej obecna jest technologia, a różne media coraz silniej się przenikają. Biblioteka w ciągu kilku ostatnich lat przeszła przebudowę: zostały usunięte ścianki działowe, co pozwoliło otworzyć przestrzeń w i tak niedużym pomieszczeniu (wielkości standardowej sali lekcyjnej). Uczniowie w tej chwili mają wolny dostęp do półek, stanowisk w czytelni i czterech komputerów z dostępem do internetu. Nowe regały z obszernymi działami nowości czytelniczych zachęcają do zanurzenia się w świecie fascynującej lektury. Od lat funkcjonuje też osobne pomieszczenie Szkolnej Agencji Informacyjnej wyposażone w osiem komputerów, projektor, sprzęt fotograficzny oraz wideo, w którym odbywają się zajęcia organizowane w ramach działalności biblioteki szkolnej.

Podniesieniu poziomu czytelnictwa w klasach 0–III szkoły podstawowej sprzyja nowa formuła lekcji czytelniczych. Zajęcia nie odbywają się w ramach zastępstw czy sporadycznych lekcji bibliotecznych, tylko najczęściej jak to jest możliwe, a w zależności od klasy nawet co tydzień. Ważne jest, że to nie nauczyciel bibliotekarz gości w sali danej klasy, tylko cała klasa przychodzi z wizytą do biblioteki i oswaja się z pomieszczeniem pełnym książek. Najciekawsze nowości wydawnicze (wybrane z licznie zamawianych do biblioteki) są głośno czytane i omawiane. Często są to lektury nagradzane za tekst lub ilustracje, dzięki czemu dzieci mają okazję poznać najnowsze trendy w literaturze, podziwiać prace znakomitych grafików i rozmawiać na aktualne tematy, także z zakresu edukacji globalnej. Uczniowie mogą również opowiedzieć o swoich odkryciach czytelniczych i zaprezentować je na forum klasy.

Lekcje czytelnicze dla najmłodszych klas prowadzą także uczniowie gimnazjum w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) PoczytajMY. Zajęcia te nie ograniczają się do głośnego przeczytania książki. Gimnazjaliści sumiennie przygotowują scenariusz zajęć pod okiem nauczyciela bibliotekarza, w którym nie brak także tematów do dyskusji oraz interaktywnych ćwiczeń dotyczących treści czytanej książki przygotowanych na platformie Learning­Apps (learningapps.org). Po wielu próbach w bibliotece doskonale przygotowani uczniowie wcielają się w rolę nauczycieli.

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki (DKK) dla uczniów starszych klas. Program DKK jest realizowany pod patronatem Instytutu Książki, z którego funduszy pokrywany jest koszt spotkań autorskich oraz książek wypożyczanych członkom klubu na zasadzie ruchomych kompletów. W ramach DKK organizowane są także dodatkowe wydarzenia, takie jak warsztaty pisarskie z ekspertami oraz tematyczne noce czytelniczo-filmowe.

Istotnym segmentem działalności biblioteki jest edukacja medialna. Uczniowie klas gimnazjalnych włączają się w prace Szkolnej Agencji Informacyjnej: robią zdjęcia podczas różnych wydarzeń szkolnych, przez wiele lat wydawali też gazetę szkolną, która niedawno została przekształcona w telewizję szkolną „Żeromski TV”. Najnowszą inicjatywą jest nagrywanie uczniowskich wideorecenzji książek i rozpakowywania przez młodzież paczek z nowymi książkami. Wszystkie filmy znajdują się na kanale prowadzonym przez bibliotekę szkolną na YouTubie (goo.gl/KqLV7U).

Co roku odbywają się również autorskie zajęcia edukacji medialnej dedykowane uczniom klas gimnazjalnych. W ramach zajęć młodzież uczy się m.in. o bezpieczeństwie w sieci, prawie autorskim, krytycznym podejściu do informacji oraz o tym, jak korzystać z narzędzi TIK: blogować, robić prezentacje w Prezi (prezi.com) i Emaze (emaze.com), tworzyć komiksy, projektować plakaty i ulotki, a także robić dobrej jakości zdjęcia i przygotowywać filmy. Uczniowie biorą też udział w programie CEO Włącz się. Młodzi i media.

[...]

Agnieszka Halicka – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Moderatorka szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki. Opiekunka sekcji fotograficznej, filmowej i dziennikarskiej Szkolnej Agencji Informacyjnej. Lokalna liderka edukacji medialnej z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Koordynatorka projektów eTwinning oraz wymiany uczniowskiej z niemieckim miastem partnerskim Konstancina-Jeziorny.

Zofia Kucharska – nauczyciel bibliotekarz w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku.

Iwona Sygut – bibliotekarka i nauczycielka zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy, trenerka Mistrzów Kodowania, edukatorka, mentorka, początkująca blogerka.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.