Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Informatyka z exeBOOKa

19-09-2017 Autor: Beata Chodacka
W zakładce INFO opisano...

Różnorodność, dostępność i elastyczność to najważniejsze cechy exeBOOKa. Udostępnione zadania, ćwiczenia i testy wspomogą nauczycieli w przygotowaniu i urozmaiceniu lekcji z informatyki, a uczniom ułatwią opanowanie poszczególnych działów.

 

Większość nauczycieli informatyki w Polsce uczy tego przedmiotu poprzez rozwiązywanie zadań, ćwiczeń, testów i quizów. Szeroki dostęp do aplikacji komputerowych i tabletowych zdecydowanie ułatwia urozmaicenie zajęć, dlatego duża grupa nauczycieli nie korzysta już z jednego podręcznika, lecz sięga po własne lub udostępnione zadania albo realizuje program informatyki przy wykorzystaniu zadań z kilku podręczników. Z myślą o ułatwieniu nauczycielom poszukiwania materiałów dydaktycznych powstał exeBOOK, miejsce, w którym stworzono i udostępniono podzielone na działy ciekawe zadania z informatyki. Opracowane przez autorów zadania dostępne są na licencji CC BY NC ND 4.0.

ExeBOOK powstał z inicjatywy członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego (pti.org.pl), doświadczonych nauczycieli informatyki i jest udostępniany na stronie exebook.pl. Materiał zawarty w exeBOOK podzielono na moduły, w których znajdują się ćwiczenia, zadania i testy. Każdy moduł jest niezależny od pozostałych i zawiera ćwiczenia, które nie wymagają kontynuacji, każde z nich może być bowiem wykonane odrębnie. Taki układ pozwala nauczycielowi na swobodny wybór zadań i dowolne włączenie ich do własnego programu pracy. Zadania mogą być wykorzystane nie tylko jako uzupełnienie materiałów dydaktycznych, zadań z podręcznika czy zestawu ćwiczeń dla uczniów, mogą być również wykonywane krok po kroku, w proponowanej przez autorów kolejności, w celu nauczania poszczególnych modułów tematycznych z informatyki.

 

Dziewięć modułów wiedzy


Pierwszy moduł nosi nazwę B1 |Podstawy pracy z komputerem. Uczeń, nauczyciel, rodzic, pracownik, gracz. Zadania i ćwiczenia przygotowane w jego ramach skupiają się na budowie komputera, rozpoznawaniu aplikacji, zasadach pracy w systemie operacyjnym oraz na licencjach oprogramowania. W module B1 przewidziano również ćwiczenia w wykonywaniu operacji na plikach i folderach i omówiono zagrożenia, jakie niesie ze sobą praca w sieci. Zagadnienie to rozszerzono o metody zabezpieczenia komputera przed złośliwym oprogramowaniem i zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Przygotowany materiał pozwala na poznanie zasad pracy na komputerze, tak aby nie szkodzić swojemu zdrowiu i środowisku.

W ramach modułu B2 |Podstawy pracy w sieci. Sieci komputerowe, czyli świat w zasięgu ręki przygotowano zadania i ćwiczenia, które służą poznaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z zakresu zasad poruszania się w świecie internetu. Przewidziano zadania z komunikacji online, w tym tekstowej, głosowej i wideo.

Z kolei w module B3 |Przetwarzanie tekstów. Wydawca, dziennikarz, redaktor, sekretarz, korektor przygotowano zbiór wielu ćwiczeń, które pomagają w opanowaniu zaawansowanej edycji tekstu. Przewidziano zadania dotyczące nie tylko poprawnego i czytelnego przygotowania dokumentów, w tym nadania im odpowiedniej szaty typograficznej, ale i stosowania narzędzi usprawniających przygotowanie dokumentów (np. korespondencja seryjna, korekta dokumentów).

Moduł B4 |Arkusz kalkulacyjny. Rozwiązywanie problemów przy pomocy arkusza zawiera zadania, które uczą, jak pracować z arkuszem kalkulacyjnym. W ramach tego modułu przygotowano wiele ćwiczeń, począwszy od bardzo prostych, które pozwalają na poznanie samego narzędzia, a skończywszy na problemowych, wymagających zastosowania zaawansowanych funkcji: warunkowych statystycznych, tablicowego wyszukiwania danych lub wizualizacji ich poprzez wykresy.

Zadania w module S1 |Użytkowanie baz danych. Gromadź, selekcjonuj, przetwarzaj! Po prostu zarządzaj bazą danych uczą, jak opanować umiejętność wykonywania operacji na bazach danych przechowywanych w tabelach, formularzach i raportach, a także tworzenia ich i modyfikowania. Moduł ten zawiera wiele zadań problemowych, których rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednich kwerend.

Moduł S2 |Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sztuka prezentacji, czyli jak stworzyć profesjonalny multimedialny pokaz slajdów? Zostań mistrzem grafiki menedżerskiej zawiera ćwiczenia z zakresu tworzenia profesjonalnego multimedialnego pokazu slajdów. Przygotowane ćwiczenia i zadania pozwalają na dojście do profesjonalnego poziomu znajomości tajników projektowania grafiki menedżerskiej.

W exeBOOK wiele uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa. Moduł S3 |Bezpieczeństwo w cyberświecie zawiera mnóstwo samosprawdzalnych zadań problemowych dotyczących używania technologii informatycznych i komunikacyjnych w życiu codziennym. Przygotowane ćwiczenia utrwalają znajomość zagadnień obejmujących zarządzanie informacją oraz bezpiecznego korzystania z internetu i z sieci bezprzewodowych.

[...]

Beata Chodacka – nauczycielka informatyki w Gimnazjum nr 16 w Krakowie, członkini Polskiego Towarzystwa Informatycznego, koordynatorka ECDL w Małopolsce. Animatorka działań na rzecz edukacji informatycznej: konkursy informatyczne, TIK? TAK!, Małopolski Dzień Uczenia się. Ambasadorka kodowania i pasjonatka e-learningu. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Współtwórczyni i współorganizatorka projektu „Klasa z ECDL”.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.