Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Konkurs na inicjatywy programistyczne

18-09-2017 Autor: Iwona Brzózka-Złotnicka, Krzysztof Jaworski

Podstawa programowa, która obowiązuje od nowego roku szkolnego, wprowadza naukę programowania dla wszystkich uczniów już od I klasy szkoły podstawowej. Kto i w jaki sposób powinien realizować to ogromne wyzwanie?

 

Umiejętność programowania jest ważna i potrzebna. To jedna z kluczowych kompetencji przyszłości. Można się o tym przekonać, obserwując działania różnych podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących programy edukacyjne lub inne działania, których celem jest upowszechnianie nauki programowania w edukacji.

 

Promowanie nauki programowania


W minionym roku szkolnym 2016/2017 upowszechniono temat związany z wprowadzaniem nauki programowania do edukacji. Przeprowadzono rozmaite formalne i nieformalne inicjatywy promujące naukę programowania w szkołach. Wieloletnie działania różnych instytucji przełożyły się na wyczekiwaną odpowiedź ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, które edukację informatyczną od najmłodszych lat ogłosiło jednym ze swoich priorytetów. W ramach działań formalnych zainicjowano pilotaż programowania w szkołach (w ramach którego nauczyciele realizowali innowacje pedagogiczne). W całym kraju odbyło się wiele regionalnych konferencji poświęconych nauce programowania w szkole. Wszystkie te działania odbywały się równolegle z pisaniem przez ekspertów nowej podstawy programowej z informatyki.

W tym samym czasie na rzecz programowania prężnie zaczęło działać także Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Minister Anna Streżyńska już w grudniu 2015 r. wystąpiła wraz z minister edukacji narodowej oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego na konferencji, podczas której ogłoszona została wspólna decyzja tych resortów: nauka programowanie dla każdego dziecka. Kolejną ważną instytucją, która włączyła się w ten proces, jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – instytucja zarządzająca środkami unijnymi. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działania 3.2 (POPC 3.2) jesienią 2016 r. został ogłoszony konkurs na inicjatywy programistyczne skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczniów z klas I–III szkół podstawowych. Pierwsza odsłona konkursu została już rozstrzygnięta. Wyniki są dostępne na stronie: bit.ly/2vvvuBN.
 

Projekty w ramach POPC 3.2


Zadaniem realizatorów projektów w ramach POPC 3.2 jest dostarczenie i zrealizowanie systemowego i kompleksowego wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Poszczególne projekty swoimi działaniami będą obejmować placówki z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich znajdujące się w granicach jednego NUTS 3, czyli jednostki terytorialnej obowiązującej w Unii Europejskiej. Najczęściej jest to teren 2–3 powiatów (Polska podzielona jest na 72 NUTS 3).

W ramach zaplanowanych działań placówki szkolne oraz nauczyciele otrzymają wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń i różnych form doradztwa w obszarze kompetencji cyfrowych (w tym umiejętności prowadzenia zajęć z elementarnych podstaw programowania dla swoich uczniów). Dodatkowo szkoły i nauczyciele zostaną wyposażeni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektów każdy nauczyciel będzie miał do zrealizowania 15 zajęć po 2 godziny lekcyjne. Ze standardów wynikających z wymagań kompetencji cyfrowych, które są dostępne na stronie: bit.ly/2vvKboA, wynika, że w ramach uczestnictwa w projekcie nauczyciele mają opanować umiejętność programowania w dowolnym języku wizualnym. Ma to się przełożyć na włączenie tej kompetencji do ich codziennej praktyki szkolnej.

W celu zwiększenia trwałości efektów działań realizowanych w ramach programu wsparciem zostaną objęci także edukatorzy reprezentujący instytucje, które mogą pełnić funkcje wsparcia dla działań szkół biorących udział w projekcie. W każdym NUTS-ie zostanie przeszkolonych przynajmniej dziesięć osób, do grona których należeć będą nauczyciele, konsultanci-metodycy, pracownicy bibliotek publicznych i pedagogicznych, pracownicy domów kultury etc. Wyposażenie ich w kompetencje i umiejętności związane z tematyką projektów i wspieraniem nauczycieli ma skutkować synergią w obszarze edukacji na danym terenie.

[...]

Krzysztof Jaworski – pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, koordynator i trener programu Mistrzowie Kodowania. Laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2012, absolwent programu Future Classroom Lab, członek grupy Superbelfrzy RP.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.