Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Szkolna sieć Meraki

26-09-2016 Autor: Tomasz Łukawski


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada podłączenie wszystkich polskich szkół do szerokopasmowego internetu. Pokazujemy, jak zaplanować szkolną sieć, aby bezproblemowo wspierała działania edukacyjne w Sieci.

 

Dyrektorze, co zrobiłeś nie tak? Doprowadziłeś do szkoły szerokopasmowy dostęp do Sieci, kupiłeś tablety, laptopy, mobilne pracownie komputerowe, roboty, tablice multimedialne, ekrany dotykowe. Wyszkoliłeś kadrę, która chce i ma ogromną motywację do pracy z użyciem TIK, lecz nauczyciele skarżą się na wolny internet. Odpowiadasz im, że mamy do szkoły doprowadzony światłowód i przepustowość do 1000 Mb/s. Nauczyciele mimo to unikają używania technologii i się do niej zniechęcają. Okazuje się, że należało rozbudować sieć lokalną, że urządzenia, na które wydano już publiczne pieniądze, nie odpowiadają standardom Wi-Fi i tworzą „wąskie gardło”, co w efekcie nie pozwala pracować metodą 1:1 czy „odwróconej lekcji”. Nauka programowania na platformach edukacyjnych również sprawia kłopot, ponieważ komputery uczniowskie logują się zbyt długo lub w ogóle.


1%


Niewielki procent polskich szkół może podzielić się podobnymi doświadczeniami, gdyż jak podano na konferencji prasowej minister edukacji narodowej i minister cyfryzacji, z około 30 tys. szkół zaledwie nieco ponad 300 (tj. ponad 1%) posiada stałe łącze o szybkości internetu odpowiadającej przyjętym standardom (powyżej 1000 mb/s). – Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy unowocześnić szkoły. W najbliższych dwóch latach planujemy wyposażyć wszystkie szkoły w dostęp do szerokopasmowego internetu – podkreśliła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach pod Warszawą. Ponadto minister Anna Zalewska wraz z minister cyfryzacji Anną Streżyńską przedstawiła informacje na temat dostępu do internetu i stopnia wyposażenia polskich szkół w narzędzia TIK1.

W przyszłym roku szkolnym pilotażem podłączenia szerokopasmowego internetu zostaną objęte szkoły w województwach podlaskim i mazowieckim. Docelowo szybki internet ma dotrzeć do wszystkich polskich placówek, gdyż zapowiadana jest budowa sieci szerokopasmowych. 1 lipca 2016 r. weszła w życie tzw. megaustawa, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Projekt zawiera również rozwiązania wykonujące część zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, zawartych w raporcie „Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych”. Rozwiązania zawarte w ustawie istotnie wpłyną na przyspieszenie procesu budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej2.


Problem z siecią lokalną


Kłopoty z infrastrukturą lokalną wewnątrz budynków szkół to następny etap, przed jakim stoją placówki szczęśliwie wytypowane do projektu. Docelowo ministrowie zapowiadają skok technologiczny we wszystkich szkołach, więc temat sieci lokalnej będzie dotyczył blisko 30 tys. placówek.

Błędne jest rozumowanie, że szkoły posiadają infrastrukturę. Sprzęt, w który szkoły zostały wyposażone jeszcze z projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jest przestarzały i nie odpowiada obecnym wymaganiom edukacyjnym. Sieci Wi-Fi, które dyrektorzy szkół wraz z jednostkami samorządu terytorialnego już pobudowali, najczęściej powstawały na bazie ogólnodostępnych w elektronicznych marketach urządzeń i oferują przepustowość do 54 Mb/s (standard 802.11g – maksymalna przepustowość końcowego urządzenia). Stąd problemy z zalogowaniem choćby jednej klasopracowni tabletowej do sieci pomimo doprowadzenia szerokopasmowego internetu do placówki.


[...]

Tomasz Łukawski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach – pokazowej szkoły, która otrzymała tytuły Microsoft Showcase School w latach 2015 i 2016. Zdobył prestiżowy tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert i jest regionalnym koordynatorem międzynarodowego programu Microsoft in Education. Jest ekspertem w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz współpracuje z ministrem cyfryzacji w grupie liderów cyfryzacji.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.