Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Spacerem po Paryżu

11-09-2014 Autor: Magdalena Madajczyk-Głowacka


 

Osiąganie celów kształcenia – jakimi są posługiwanie się językiem obcym, rozwijanie kompetencji kulturowych i celów związanych z kształceniem autonomii ucznia – jest skuteczniejsze i przyjemniejsze dzięki wykorzystaniu zasobów internetowych.
 

Dwadzieścia lat temu nauczyciel języka francuskiego do dyspozycji miał czarno-biały podręcznik z nagraniami na taśmie magnetofonowej. Wkrótce potem pojawiły się bogato ilustrowane, kolorowe podręczniki z dołączonymi CD i zeszytami ćwiczeń dla ucznia oraz nowe narzędzie – komputer. Dziś wydawnictwa oddają do dyspozycji nauczyciela i uczniów podręczniki z pakietem multimedialnym: podręczniki interaktywne, e-booki, nagrania w chmurze, filmy, książki ćwiczeń, platformy edukacyjne. Uprzywilejowani są angliści, gdyż oni mają z oczywistych powodów szeroki wybór tego typu gotowych materiałów, natomiast oferta dla romanistów jest dużo skromniejsza – nauczyciele, chcąc włączyć do swojej pracy z uczniami narzędzia TIK, są często zmuszeni do poszukiwań na własną rękę i samodzielnego przygotowywania materiałów. Opracowanie takich lekcji zajmuje trochę czasu, ale warto to zrobić.

A1 to minimalny poziom kompetencji językowych, jakim muszą wykazać się uczniowie, by z powodzeniem wziąć udział w lekcji „Visite de Paris”.

 

Rozwój technologii jest tak szybki, że nauczyciele często nie nadążają za wszystkimi nowinkami, a dla uczniów narzędzia TIK są czymś naturalnym i chętnie z nich korzystają. Skoro wymagamy od uczniów kreatywności i autonomii w uczeniu się, spróbujmy sami być kreatywni.

 

Szukając różnego rodzaju aplikacji możliwych do wykorzystania w nauce i nauczaniu języków obcych, można się wiele nauczyć. Warto więc przygotowywać dodatkowe materiały i wplatać je w gotowe, podręcznikowe lekcje, np. uzupełniać o elementy, na które szczególnie chce się zwrócić uwagę uczniów. Warto też, dostosować materiał do aktualnych wydarzeń. Na przykład proponowany tu scenariusz lekcji „Visite de Paris” z wykorzystaniem aplikacji ThingLink związany był z naszą niedawną szkolną wycieczką do stolicy Francji.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi TIK lekcje są ciekawsze, uczniowie więcej z nich zapamiętują, chętnie biorą udział w ćwiczeniach i doskonalą poszczególne kompetencje językowe do opanowania. Ponadto samodzielnie przygotowują materiały i prezentacje, które poddajemy wspólnie ewaluacji i autoewaluacji. Praca z wykorzystaniem tych metod sprawdza się nie tylko w przypadku uczniów zdolnych – również uczniowie słabsi mogą uzyskać dobre efekty i wykazać się umiejętnościami, co motywuje ich do pracy.

Poniższy scenariusz można modyfikować w zależności od możliwości wykorzystania sprzętu na lekcji (rzutnik lub tablica multimedialna czy też dostęp do komputerów lub tabletów dla każdego ucznia), liczebności grupy, czasu, jakim dysponuje nauczyciel, oraz tempa pracy uczniów. Można też wykorzystać jedynie część zamieszczonych materiałów jako uzupełnienie lekcji z wykorzystaniem podręcznika lub zrealizować całość scenariusza jako samodzielny temat podsumowujący i utrwalający wcześniej poznany materiał leksykalno-gramatyczny.


Scenariusz zajęć

Temat: „Visite de Paris”
Czas trwania: 90 min
Cele lekcji:

  • Wiadomości:

– leksyka: uczniowie poszerzają i utrwalają słownictwo dotyczące podróży: środki transportu, miasto (budynki, plan miasta), pytanie o drogę, wyrażanie opinii (czasowniki preferencji) i życzeń, zwroty używane w redagowaniu listu lub kartki pocztowej

– gramatyka: czas przyszły – future proche i/lub futur simple; czas przeszły – passé composé, conditionnel – je voudrais, j’aimerais… (wyrażanie planów, preferencji, opinii, relacjonowanie zdarzeń)
– poznanie elementów kultury Francji – zabytki Paryża, elementy historii, ciekawostki

  • Umiejętności:

– uczeń potrafi mówić o swoich planach związanych z podróżą, negocjować, opowiadać o odwiedzanych miejscach, pytać o drogę, wyrażać preferencje

– uczeń rozumie kluczowe zwroty związane z tematyką lekcji
– uczeń potrafi zredagować krótki list lub kartkę z pozdrowieniami z Paryża
– uczeń umie szukać informacji w internecie i selekcjonować je

 

[...]

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka – jest absolwentką filologii romańskiej UAM w Poznaniu i nauczycielką języka francuskiego. Pracuje w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu. Zajmuje się współpracą ze szkołami zagranicznymi, realizując liczne projekty i wymiany uczniów. Prowadzi blogi edukacyjne, m.in. blog Frankofil frankofilgim2lubon.blogspot.com.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.