Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Wykorzystanie e-learningu w kształceniu zawodowym

10-03-2015 Autor: Janusz Berek
Okno przykładowej...
Schemat wdrożenia...
Repozytorium platformy...
Platforma ZSTiH działa...

 

 

Szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów. Na szkolnictwie zawodowym wymusza to zmiany w procesach kształcenia. Bielski Zespół Szkół Technicznych i Handlowych już je wprowadza.

 

Wraz z wprowadzeniem reformy w 2012 r. krajowe szkolnictwo zawodowe wkroczyło w nowy etap swojego funkcjonowania. Obowiązujące obecnie przepisy pozwoliły m.in. usystematyzować wykaz zawodów nauczanych w systemie oświaty, zgodnie z klasyfikacją zawodów występujących w gospodarce narodowej. Zgodność obu klasyfikacji jest elementarnym warunkiem łączącym szkolnictwo zawodowe z potrzebami pracodawców.

 

Odzew na zapotrzebowanie

Rynek pracy coraz częściej zgłasza braki wykwalifikowanych pracowników w danej dziedzinie. Bez współpracy szkół zawodowych z pracodawcami nie uda się należycie przygotować młodych ludzi do wymarzonego zawodu. Pocieszające jest to, że po wielu latach zaniedbywania i w wielu przypadkach likwidowania szkół zawodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej w końcu odnotowało, że na rynku pracy w wielu specjalnościach brakuje fachowców, i zaczyna podejmować działania mające na celu odbudowę szkolnictwa zawodowego. Efektem tego jest m.in. ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”, gdzie jednym z priorytetów ma być właśnie współpraca szkół z pracodawcami.

 

Należy pamiętać, że tego typu inicjatywy są tylko ogólnym wsparciem dla szkoły i z pewnością nie spowodują, że gwałtownie wzrośnie nabór do zawodów, które szkoła ma w swojej ofercie edukacyjnej. Jak wiadomo, szkoły kształcące na dobrym poziomie i wykorzystujące nowoczesne technologie są atrakcyjne dla potencjalnych kandydatów i z reguły nie mają problemów z naborem. Jednym z głównych wyznaczników określających, czy dana szkoła zawodowa jest „dobra”, czy też nie, jest liczba absolwentów znajdujących zatrudnienie w wyuczonym zawodzie oraz pozytywna informacja płynąca od pracodawców nt. ich wiedzy i umiejętności nabytych w okresie szkolnym. Dobre przygotowanie zawodowe ucznia możliwe jest przede wszystkim dzięki kompetentnej i dobrze przygotowanej kadrze pedagogicznej oraz odpowiedniej bazie techniczno-dydaktycznej.

Platforma e-learningowa odkryta na nowo

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej (dalej: ZSTiH) od kilku lat uczestniczy w projektach mających na celu doposażenie szkolnych pracowni oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie posługiwania się nowoczesnym sprzętem i programami komputerowymi stosowanymi w przemyśle (głównie w branżach, dla których kształci). Ostatnio zrealizowany projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego” uwzględniał praktyki dla nauczycieli, które odbywały się w przedsiębiorstwach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Podczas realizacji praktyk nauczyciele kształcenia zawodowego mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę nt. procesów i technologii obecnie stosowanych w przemyśle, jak również podnieść swoje kompetencje zawodowe.

 

[...]

 

Janusz Berek – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów informatycznych i ekonomicznych, koordynator technologii informacyjnej. Posiada kwalifikacje trenera IT oraz egzaminatora międzynarodowych i europejskich certyfikacji kompetencji i umiejętności komputerowych. Zajmuje się m.in. wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji.

 

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.