Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Ortografia w AR i VR dla osób z dysleksją

10-11-2020 Autor: Michalina Ignaciuk

Nauka ortografii, nawet dla uczniów z dysleksją i dysortografią, wcale nie musi być trudna, nużąca czy nudna, a wręcz przeciwnie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii może stać się ciekawym i angażującym zadaniem.

 

Uczenie się na pamięć zasad ortograficznych, pisanie wielu dyktand, wielokrotne przepisywanie wyrazów o błędnym zapisie, widok zeszytu z czerwonymi komentarzami nauczyciela, wykonywanie sterty ćwiczeń ortograficznych w podręcznikach – który uczeń tego nie doświadczył? Sytuacja jest jeszcze bardziej frustrująca w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – w tym z dysleksją czy dysortografią. Na zajęciach dodatkowych wykonują oni jeszcze więcej takich ćwiczeń. Aby ułatwić im przyswajanie wiedzy, warto sięgnąć po technologie wykorzystujące wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.


Od momentu opisania dysleksji po raz pierwszy (wówczas nazwanej „ślepotą słowną”) przez dr. W. Pringle Morgana w 1896 r. nastąpił dynamiczny rozwój wiedzy na temat tego zjawiska – zarówno w kwestii teorii, jak i praktyki diagnostyczno-terapeutycznej. Od tego czasu możemy obserwować znaczny wzrost świadomości społeczeństwa na temat dysleksji, co wspiera z pewnością pojawianie się literatury skierowanej do nauczycieli i rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. autorstwa Marty Bogdanowicz „Uczeń z dysleksją w domu” i „Uczeń z dysleksją w szkole”) oraz tworzenie nowych metod i narzędzi pracy. Ponadto w szkołach coraz częściej uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia terapii pedagogicznej, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów pedagogicznych.


Mając na uwadze dotychczasowe badania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej efektywnymi sposobami pracy z uczniem z dysleksją są metody polisensoryczne, czyli polegające na zaangażowaniu w proces uczenia się kilku zmysłów. Innowacyjne narzędzia bazujące na wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości mogą być wykorzystywane w praktyce pedagogicznej, np. w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami. Aktywności proponowane w scenariuszu są ciekawe, angażujące i oparte na polisensorycznych metodach.


Najprostsza definicja wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) to kompletne zastępowanie obrazu realnego świata przez wygenerowany komputerowo (dzięki zakładanym przez użytkownika goglom). Natomiast rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) to łączenie świata cyfrowego z rzeczywistym, które polega na dodaniu do realnego obrazu wirtualnych części, czyli grafik 3D. Zarówno VR, jak i AR są w początkowej fazie wdrażania do procesów edukacyjnych i sal lekcyjnych. Jednakże dostępnych jest coraz więcej badań nad wykorzystaniem tych technologii do uczenia się. Warto przytoczyć wyniki badań specjalistów z Uniwersytetu Maryland, którzy odkryli, że ludzie lepiej zapamiętują informacje, jeśli są im one prezentowane w wirtualnej rzeczywistości niż przekazane z wykorzystaniem dwuwymiarowego obrazu generowanego na ekranie komputera osobistego, smartfona czy tabletu (Krokos i in., 2018, Virtual memory palaces: immersion aids recall). Kolejne ciekawe wyniki badań przeprowadzone w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych na próbie 12 tysięcy rodziców dzieci w wieku poniżej 18 roku życia pokazały, że 21% badanych posiada w domu VR, a 13% planuje zakup w najbliższym roku. 84% badanych rodziców, którzy posiadają w domu sprzęt do VR, uważa, że spełnia on funkcję edukacyjną dla ich dziecka (Virtual Reality 101: What You Need to Know About Kids and VR, [w:] commonsense.org).

 

[...]

 

Michalina Ignaciuk – pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek” w Gdańsku. Pracuje głównie z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim oraz wykładowca na kierunkach pedagogicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Członek zarządu w oddziale gdańskim Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka edukacyjnego kanału na YouTubie dotyczącego przede wszystkim dysleksji i nowych technologii – „Pedagog Michalina”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.