Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Cyfrowe gminne ośrodki kultury

06-11-2020 Autor: Katarzyna Wiszniewska

Samorządowe instytucje kultury stają się dziś centrami aktywności lokalnej. Mogą odgrywać istotną rolę w rozwijaniu kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Potrzebują jednak do tego wsparcia – zarówno materialnego, jak i merytorycznego.

 

Cyfryzacja kraju postępuje – tak bardzo ogólnie można określić stan, w którym znajduje się Polska. W nieśpiesznym tempie, ale nieustannie realizowane są kolejne programy, niosące za sobą dostęp do szerokopas­mowego internetu, coraz więcej e-usług w różnych obszarach życia publicznego, łatwiejsze, szybsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami.


Co nam jednak po najszybszym internecie, jeśli użytkownicy nie będą potrafili z niego korzystać lub nie znajdą pomysłu na to, jak efektywnie wykorzystać cyfrowe narzędzia? Zapewnienie dostępu do narzędzi zatem nie wystarczy, trzeba jeszcze pokazać, do czego mogą one się przydać. Stąd tak ważne jest podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.


Cyfrowy analfabetyzm


Dla wielu dzieci świat cyfrowy jest dziś czymś naturalnym, jednak to, że potrafią one posługiwać się komputerem czy smartfonem, nie jest przecież gwarancją, że zrobią to w mądry, twórczy sposób. Narzędzia cyfrowe nie mają służyć tylko rozrywce, ale wspierać też rozwój młodych ludzi, poszerzać ich wiedzę i horyzonty.


Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży ma kluczowe znaczenie dla gospodarki przyszłości, nauki czy nawet stosunków społecznych. To dzisiejsi uczniowie w przyszłości będą funkcjonować w świecie, gdzie bez posiadania tych umiejętności zwyczajnie sobie nie poradzą. Aby uzupełnić edukację cyfrową uczniów również o aktywności poza­szkolne, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało w ubiegłym roku program pn. „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” (dalej: „Cyfryzacja GOK-ów”). Jego nadrzędnym celem jest doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży – szczególnie z obszarów wiejskich i małych ośrodków miejskich, mających utrudniony dostęp do internetu, sprzętu czy technologii.


Jak czytamy w raporcie „Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030”1, aż 9 mln Polaków powyżej 50 roku życia to cyfrowi analfabeci. Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS) w 2019 r. zwracał uwagę na fakt, że aż 68% gospodarstw w Polsce, które nie mają dostępu do internetu, nie widzi zupełnie potrzeby podłączenia się do Sieci3. Jako drugi powód nieposiadania dostępu do internetu ankietowani wskazywali brak odpowiednich umiejętności – czyli Polakom brakuje nie tylko kompetencji cyfrowych, ale też świadomości, jak istotne są to kompetencje.


Twórcy studium zwracają uwagę również na to, że uczniowie, choć płynnie poruszają się po cyfrowym świecie, nie potrafią korzystać z zasobów edukacyjnych, których w Sieci można znaleźć przecież bardzo dużo.

 

Rozwój w małej społeczności


Gminne samorządowe instytucje kultury mogą, podobnie jak szkoły, wspierać rozwój kompetencji informatycznych w społecznościach lokalnych. Domy kultury, kluby, biblioteki czy świetlice mogą mobilizować do aktywności pozalekcyjnej, organizować warsztaty, szkolenia i różne wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Potrzebują do tego wsparcia – zarówno materialnego, jak i merytorycznego. Odpowiedzią na te potrzeby ma być właśnie „Cyfryzacja GOK-ów”. W wyniku programu pracownicy instytucji kultury zostaną przeszkoleni z rozwijania umiejętności cyfrowych, tak aby później sami już mogli prowadzić tego typu szkolenia z dziećmi i młodzieżą.
Organizowanie tego typu zajęć przysłuży się całej społeczności. Dzięki szkoleniom pracownicy GOK-ów rozwiną swoje umiejętności cyfrowe, aby następnie wspierać w tym uczniów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu aktywności rozszerzyć też na inne grupy wiekowe – z oferty GOK-ów mogą korzystać przecież wszyscy mieszkańcy gmin, trzeba ich tylko do tego nakłonić.


Ten lokalny charakter programu ma też inny plus – pracownicy samorządowego ośrodka kultury, będący najbliżej społeczności lokalnej, mogą najpełniej zrozumieć jej potrzeby. Dzięki temu program może zostać dostosowany do specyfiki danego regionu, wziąć pod uwagę poziom bezrobocia w danej gminie, jej demografię itp.

 

[...]

 

Katarzyna Wiszniewska – redaktorka „TIK w Edukacji”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.