Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Skuteczna nauka języków obcych w nowoczesnej sali

24-10-2019 Autor: Iwona Łopacińska
Uczniowie Szkoły...

Sięgając w sali lekcyjnej po technologię i pokazując, jak mądrze korzystać z zasobów cyfrowych, tworzymy warunki, w których uczniowie sami motywują się do nauki języka obcego. Stosowanie narzędzi TIK jest jednak tylko dodatkiem, a nie celem samym w sobie.

 

Neuronauka dowodzi, że obecna formuła szkoły utrudnia mózgowi pracę. Dominujący w Polsce model edukacji często ogranicza aktywność uczniów, sprowadzając ich tylko do roli odbiorców wiedzy. Bierność i nuda zabijają motywację do nauki. Rozwiązywanie kolejnych zadań w zeszytach ćwiczeń nie wymaga głębokiego przetwarzania informacji, a więc nie prowadzi też do ich zapamiętywania. Dzisiejsi uczniowie nazywani są cyfrowymi tubylcami, którzy uczą się w inny sposób niż poprzednie generacje. Uczą się przede wszystkim poprzez działanie, przetwarzanie informacji oraz rozwiązywanie problemów. Marzena Żylińska w książce „Neurodydaktyka, nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” słusznie zauważyła, że: „Łatwo wyłączyć się z lekcji, na której jest się jedynie słuchaczem i odbiorcą wiedzy, dużo trudniej, gdy jest się jej aktywnym uczestnikiem wykonującym określone zadanie”. Motywacja do nauki jest pochodną ciekawości i zainteresowań uczniów, dlatego w szkole XXI wieku nauczyciel powinien odchodzić od tradycyjnych metod podawczych na rzecz naprowadzania uczniów na samodzielne odkrywanie i tworzenie reguł. Dotyczy to także nauki języków obcych. Najkorzystniejsze są lekcje, w których na pozór nie ma gramatyki, a uczniowie rozmawiają z nauczycielem i innymi uczniami, czytają teksty w oryginale i słuchają nagrań w języku obcym.
 
Efektywne nauczanie powinno się zatem opierać na pracy grupowej i współpracy z innymi osobami. Aby zapewnić odpowiednie warunki dla takiego nauczania, powinniśmy zastanowić się nad otoczeniem, w którym ta nauka się odbywa. Należy rozważyć, w co powinna być wyposażona sala do nauki języka obcego, aby w pełni zaangażować ucznia, a zdobywanie wiedzy uczynić przyjemną i atrakcyjną przygodą.
 
Potrzebne są zmiany
 
Mimo reformy oświaty, rozwoju technologicznego i zmieniającej się rzeczywistości, w wielu polskich szkołach lekcje języków obcych nadal odbywają się w pomieszczeniach nadających się raczej do „nauczania” niż „uczenia się”. Jaskrawo pomalowane ściany, przestarzałe wyposażenie, stoliki ustawione tak, by mówić do pleców kolegi – taka przestrzeń wpływa demotywująco na ucznia. Przeważnie sala lekcyjna do nauki języków obcych wyróżnia się tym, że na ścianach znajdują się plakaty lub zdjęcia, np. objaśniające gramatykę, a także wykonane przez uczniów prospekty, lapbooki i prace projektowe. W typowej sali nauczyciel ma do dyspozycji odtwarzacz CD, czasem laptop lub tablet. Dodatkowo nauczyciele korzystają podczas lekcji z tradycyjnych materiałów dydaktycznych, ponieważ szkoły często nie są wyposażone w nowoczesny sprzęt.
 
Podczas przeprowadzanych badań nauczyciele wskazują, że na lekcji wykorzystują głównie podręcznik i nagrania audio, a pozostałe pomoce są stosowane znacznie rzadziej. Dość często korzysta się z kart pracy, gier dydaktycznych, natomiast rzadziej z nagrań wideo. Najrzadziej natomiast wykorzystywane są materiały autentyczne. Bardzo często stosowane pomoce to tablica tradycyjna, karty pracy (powielane na ksero) oraz zeszyt ćwiczeń stanowiący komplet z podręcznikiem. Znacznie rzadziej używane są tablica interaktywna, projektor multimedialny czy nagrania wideo.
 
Jak to robią w Estonii
 
W wielu innych krajach już dawno unowocześniono sposób nauczania języków obcych. Wielu ekspertów uważa, że najlepsze na świecie rozwiązania edukacyjne ma Estonia, gdzie szkoły z powodzeniem stosują nowoczesne technologie. Dzieci już od najmłodszych lat zdobywają wiedzę z zakresu informatyki, a programowanie jest na stałe wpisane do programu nauczania siedmiolatków. W pracowniach szkolnych, w tym także tych do nauki języków obcych, stosowane są Smartboardy – interaktywne tablice, uczniowie posługują się tabletami lub komputerem oraz drukarkami 3D. W każdej sali są: projektor, komputery podłączone do internetu, głośniki, a uczniowie mogą rozwiązywać zadania na smartfonach. Taka digitalizacja ma na celu ukazanie dzieciom korzyści płynących ze stosowania technologii.
 
Zmieniająca się nowoczesna szkoła powinna być miejscem nie tylko nauki, ale przede wszystkim interakcji międzyludzkich. Przestrzeń, w której uczeń spędza kilka godzin dziennie, ma wielki wpływ na jego zachowanie, samopoczucie oraz efekty uczenia się. W „Poradniku aranżacji sal lekcyjnych do nauki języka niemieckiego” wydanym przez Instytut Goethego czytamy, że: „Kontekst społeczny nauczania języków obcych jest szczególnie istotny w odniesieniu do uczniów w okresie dojrzewania. Wprowadzanie przyjaznych mózgowi technik nauczania i uczenia się, określanych coraz częściej mianem neurodydaktycznych, wymaga dopasowania sal lekcyjnych do pełnienia przez nie nowych funkcji. W trakcie zajęć, zgodnie z zasadami neurodydaktyki, należy zadbać o odpowiednią aranżację klasy, która stworzy atmosferę pobudzającą odpowiednie neuroprzekaźniki do pracy”. Warto wziąć pod uwagę te wytyczne, przygotowując salę lekcyjną w naszej szkole.
 
[...]
 
Iwona Łopacińska – nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.