Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Statki matematyczne

23-10-2018 Autor: Jacek Tomaszewski
Rys. 1. Plansza do gry w...

Za pomocą gry w statki można wprowadzić uczniów w zagadnienie układu współrzędnych. Termin ten znany jest nie tylko z lekcji matematyki, ale również geografii.

 

Najlepszym sposobem na to, aby uczniowie nie zostali przytłoczeni nową wiedzą, np. pojęciem współrzędnej, jest zaznajamianie ich z tematem stopniowo i w obrazowy sposób. Można wykorzystać do tego współrzędne geograficzne i urządzić grę w statki na mapie świata. Problem, z jakim uczniowie muszą się zmierzyć, to jednoznaczne określenie miejsca na mapie. Posługując się mapą geograficzną, uczniowie mają szansę zobaczyć zastosowanie współrzędnych kartezjańskich, a prowadząc bitwę w statki, mogą poznać i doświadczyć wagi jednoznaczności lokalizowania punktów na mapie. Dzięki zastosowaniu projektora, za pomocą którego nauczyciel wyświetla współrzędne, oraz przygotowanych kartoników z nadrukiem statków cała gra zyskuje na atrakcyjności i, pobudzając wyobraźnię, skłania do aktywnego uczestnictwa w lekcji.

Na początku można uczniom narysować na tablicy lub wyświetlić na projektorze planszę do gry w statki (rys. 1). Na samą grę można przeznaczyć jedną jednostkę lekcyjną. Upewni to nauczyciela, że uczniowie przyswoili już ideę współrzędnych jednoznacznie wyznaczających pole na planszy.

Podczas prowadzenia lekcji nauczyciel może napotkać trudności związane z przyswojeniem materiału przez uczniów. Aby uniknąć tych problemów (uniemożliwiających grę), należy w trakcie wyjaśniania zasad zadawać krótkie pytania i polecenia kontrolne. Jasno postawiony cel i powtarzanie, że to wszystko, z czym uczniowie się właśnie zaznajamiają, jest potrzebne do nauki w grę, ułatwia im chłonięcie kolejnych pojęć i umownych zapisów.

Przy odrobinie fantazji, która uatrakcyjni grę, a więc i całą lekcję, można wydrukować odpowiedniej długości okręty, które uczniowie wkleją na swoją kartę. Statki powinny być możliwie dokładnie wycięte. Dla właściwego wklejania statków można poprosić uczniów, aby najpierw wykonali linie z wyraźnie zaznaczonymi początkiem i końcem. Dopiero potem można rozdać im małe rysunki statków do wklejenia. Uczniowie mogą również statki narysować samodzielnie.

Ze względów dydaktycznych na grę należy przeznaczyć co najmniej dwie lekcje w bloku jedna po drugiej (aby nie urywać wątku). Można wracać do tej gry, aby uczniowie utrwalili zasady identyfikacji punktów w układzie współrzędnych (lub oznaczania współrzędnych geograficznych na mapie).  

 

Scenariusz zajęć


Temat: Układ współrzędnych/współrzędne geograficzne
Czas trwania: 90 min
Metody pracy: praca w grupach, gra dydaktyczna, praca z mapą, praca w atlasach geograficznych


Przebieg lekcji

PRZED ZAJĘCIAMI
Nauczyciel przygotowuje plansze – mapy świata (Europy, Polski lub innego obszaru geograficznego) lub kartezjański układ współrzędnych w wersji do wydruku, małe rysunki przypominające statki, armaty, działa, wozy bojowe lub inne maszyny wojenne oraz pisze program losujący współrzędne geograficzne z określonego przedziału. Program można napisać np. w MS Excel z użyciem makr lub w JavaScript i wyświetlić jako stronę HTML na projektorze.

 

[...]

Jacek Tomaszewski – nauczyciel matematyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Warszawie i od kilku lat trener umiejętności analitycznych w firmie Cityschool. W pracy z dziećmi i młodzieżą stara się wzbogacać program o elementy kultury matematycznej, łącząc matematykę przede wszystkim z filozofią i informatyką. Gorący zwolennik wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.