Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

MS Teams - Office 365 w jednym środowisku

22-10-2018 Autor: Dariusz Kozioł
Nowe zespoły mogą być...

Office 365 dla szkół zadomowił się na dobre w wielu placówkach w Polsce. Nauczyciele coraz chętniej sięgają po kolejne aplikacje wchodzące w skład pakietu, w tym po MS Teams.

 

MS Teams łączy wszystkie potrzebne na zajęciach aplikacje w jednym środowisku. Z jednego miejsca zarówno nauczyciel, jak i uczniowie mają dostęp do wszystkich elementów chmury potrzebnych do realizacji lekcji czy projektów i które te realizacje wspomagają. MS Teams jest podręcznikiem, zeszytem ucznia, miejscem do zadawania prac domowych, przeprowadzania klasówek czy kartkówek. Można tu udostępnić uczniom potrzebne im pliki i odebrać od nich prace zlecone przez nauczyciela. To także doskonała platforma wymiany myśli i wrażeń między uczniami tworzącymi zespół i nauczycielem, np. w trakcie realizacji większych projektów rozciągniętych w czasie. Teamsy umożliwiają również przeprowadzenie spotkań online za pomocą biznesowego Skype’a.

Teamsy dostępne są (po włączeniu ich przez administratora) dla wszystkich użytkowników platformy, tak więc każdy nauczyciel (a także uczeń) może utworzyć nowy zespół. Wyłączenie możliwości tworzenia zespołów przez uczniów pozwala na lepsze kontrolowanie tego, co robią w Teamsach. Zespoły tworzone przez nich są widoczne tylko dla właścicieli, członków zespołu i administratora, który nagłym przyrostem grup w panelu administracyjnym może nie być zachwycony. Trudno jest dotrzeć do treści publikowanych w tych zespołach, co może nadzorujących uczniów. Wyłączenie tej opcji jest w gestii szkolnego administratora usługi Office 365.

Zajęcia w chmurze

Do dyspozycji są cztery typy zespołów przeznaczonych do innych celów, a przez to różniących się przede wszystkim automatycznie tworzonymi kartami oraz typem notesu OneNote. Najczęściej w pracy z uczniami tworzone są zespoły typu zajęcia. Tworzenie zespołu należy rozpocząć od nadania nazwy oraz dodania opisu. Następnie dodajemy członków zespołu. Wyszukiwanie użytkowników jest ułatwione – wystarczy zacząć wpisywać nazwisko (nazwę użytkownika), a na rozwijanej liście pojawią się osoby z naszej organizacji, które możemy wybrać i dodać. Tę czynność możemy również wykonać później – wystarczy kliknąć przycisk Pomiń.

Nowością Teamsów jest organizacja środowiska pracy wokół realizowanych tematów. Po utworzeniu zespołu automatycznie powstaje jeden kanał o nazwie Ogólny. Możemy oczywiście dodać kolejne, aby lepiej zorganizować pracę wokół zagadnień realizowanych przez zespół – właśnie temu służą kanały. W ramach każdego z nich będą podzielone i posegregowane np. dyskusje i pliki.

Notes zajęć

Konfiguracja notesu jest jedną z istotniejszych operacji podczas rozpoczynania pracy z MS Teams. To właśnie Class Notebook (czyli notes klasowy) jest dla nauczyciela i uczniów głównym miejscem pracy. Domyślnie notes zajęć będzie zawierał grupy sekcji Biblioteka zawartości, Obszar współpracy oraz Notesy uczniów. Sekcje w notesie uczniów możemy modyfikować (dodawać, usuwać czy zmieniać nazwy). Notes ten jest oczywiście prywatny, jego zawartość poza uczniem widzi jedynie właściciel zaspołu, czyli nauczyciel. Tworzenie notesu może potrwać dłuższą chwilę, więc najlepiej przygotować go przed pierwszymi zajęciami. Po utworzeniu notesu można zmienić ustawienia notesów uczniów oraz dodać grupę sekcji przeznaczoną tylko dla nauczyciela czy też zablokować Obszar współpracy.

Notes, czyli Class Notebook, jest jednym z najważniejszych elementów dostępnych właśnie dzięki Teams. Przed pojawieniem się MS Classroom, a po nim MS Teams, korzystanie z tego narzędzia przez uczniów było utrudnione – wymagało lepszej orientacji w całej usłudze, co w przypadku młodszych uczniów nie przychodzi tak łatwo. MS Teams pozwalają na proste i szybkie przełączenie się do usługi Class Notebook wewnątrz tego samego okna, więc nie ma potrzeby szukania go pośród innych aplikacji. Nawet czwartoklasiści radzą sobie z tym już po kilku próbach. Oczywiście im młodsi uczniowie, tym bardziej trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale gra jest warta świeczki!

 

[...]

Dariusz Kozioł – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach oraz doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Microsoft Innovative Educator Expert. Wieloletni i doświadczony użytkownik oraz trener porogramu MIE z zakresu wdrażania i użytkowania Office’a 365 dla szkół.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.