Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Szkolne karty dostępu

29-10-2013 Autor: Honorata Talaga


 

Zbliżeniowe karty dostępu, jak np. Karta Lotnik wprowadzona w zielonogórskim Zespole Szkół Akademickich, pozwalają na łączenie nowoczesnych zastosowań płatniczych ze wspieraniem bezpieczeństwa uczniów oraz rejestracją ich obecności w e-dzienniku.

 

Szkoły coraz częściej sięgają po strategie, którymi kierują się firmy lub koncerny. Aby przetrwać na rynku edukacyjnym, stosują działania marketingowe, próbując się wyróżnić na tle innych szkół. Jednym z wabików dla potencjalnych kandydatów są narzędzia opierające się na nowych technologiach. Nie wolno jednak zapominać o tym, że ich podstawowe zadania są inne. Przede wszystkim technologie mają usprawniać pracę nauczycieli, zapewniać zapracowanym rodzicom poczucie, że ich dzieci są bezpieczne, a także umożliwiać uczniom zapoznawanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie IT. Do tego typu narzędzi zaliczają się szkolne karty dostępu, na których wdrożenie zdecydowały się dwie zielonogórskie szkoły.


Każdy dostaje kartę

 

Karta Lotnik z powodzeniem funkcjonuje w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze od lutego 2012 r. Wielkością i wyglądem przypomina kartę do bankomatu. Ma ją każdy nauczyciel i uczeń zarówno Gimnazjum nr 10, jak i IV Liceum Ogólnokształcącego. Nazwa karty nawiązuje do historii szkoły i do pielęgnowanych tradycji. Wśród lokalnej społeczności określenie „Lotnik” przywołuje na myśl wspomnienie świetnych czasów Liceum Lotniczego i wielu wspaniałych pilotów, których szkoła wykształciła. Liceum Lotnicze utworzone we wrześniu 1979 r. jako filia szkoły w Dęblinie na krótko przeobraziło się w Liceum Wojskowe, aby od 1992 r. stać się IV Liceum Ogólnokształcącym. Oprócz liceum w budynku zaczęło działać również Gimnazjum nr 10, a ponieważ obie szkoły mają wspólną infrastrukturę i dyrekcję, w maju 2002 r. placówki te utworzyły Zespół Szkół Akademickich.
 

Kartę wraz z legitymacją szkolną otrzymuje każdy uczeń klasy pierwszej podczas zajęć integracyjno-adaptacyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wręcza ją wychowawca klasy, a przygotowuje upoważniona do wprowadzenia do systemu osoba. Karta jest ważna przez trzy kolejne lata nauki.

 

Sprawdzanie obecności

 

Podstawową funkcją, jaką pełni Karta Lotnik, obligatoryjną dla wszystkich uczniów, a w perspektywie również nauczycieli, jest rejestrowanie obecności w dzienniku elektronicznym. Wchodząc do budynku i wychodząc z niego, uczeń zbliża kartę do czytnika bramki znajdującej się przy wejściu i w ten sposób za pomocą dwóch skoordynowanych programów – czytnika kart (z oprogramowaniem udostępnionym przez Bank Zachodni WBK) i dziennika elektronicznego (program napisany i dostosowany do wymagań punktowo-kursowego systemu nauczania przez absolwenta szkoły) – zapisuje swoją obecność w szkole.

 

Na początku każdej lekcji nauczyciel po włączeniu komputera i zalogowaniu się do dziennika elektronicznego widzi zaznaczone nazwiska uczniów obecnych w szkole. Pozostaje mu tylko zweryfikowanie tego, czy każdy z tych uczniów jest obecny na lekcji. Podczas
45 minut zajęć nauczyciel ma prawo zmienić status ucznia na spóźniony, obecny lub na nieobecny (jeśli uczeń odznaczył swą obecność, zbliżając kartę do czytnika bramki, a nie ma go na lekcji).

 

[...]

 

Honorata Talaga – od 13 lat jest pedagogiem szkolnym i nauczycielką języka polskiego w zielonogórskim Zespole Szkół Akademickich, czyli popularnym „Lotniku”.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.