Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Nowoczesne technologie we wrzesińskich szkołach

29-10-2013 Autor: Dariusz Andrzejewski


 

„Mobilny nauczyciel – mobilny uczeń” to projekt realizowany we Wrześni od 2009 r. Jego efektem ma być upowszechnienie technologii w szkołach. Jakie korzyści odnoszą z jej stosowania nauczyciele i uczniowie, a jakie rodzice?


Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 (SSP 6) we Wrześni jest jedną z ośmiu szkół podstawowych i pięciu gimnazjów prowadzonych przez samorząd terytorialny Miasta i Gminy Września. Gmina, która liczy ponad 45 tys. mieszkańców, zapewnia realizację obowiązku szkolnego dla 4,5 tys. uczniów. Władze samorządowe wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do stworzenia optymalnego środowiska technologicznego w podległych jej szkołach. W roku szkolnym 2011/2012 na jeden komputer z dostępem do internetu przypadało w szkołach podstawowych 10 uczniów, a w gimnazjach – 13.
 

Jeszcze cztery lata temu w szkołach gminy Września dostęp do internetu zapewniony był tylko w pracowniach informatycznych, w sekretariatach szkół i bibliotekach. Istniejące sieci charakteryzowały się brakiem spójnej i przemyślanej struktury oraz ograniczoną możliwością zarządzania. Również zainteresowanie nauczycieli wykorzystywaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) było ograniczone. W pełni odbywało się to tylko na lekcjach informatyki, a na innych lekcjach – sporadycznie. Należało upowszechnić model wykorzystywania technologii w szkole, stworzyć środowisko do pracy i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Projekt „Mobilny nauczyciel – mobilny uczeń”, realizowany we Wrześni od 2009 r., jest odpowiedzią na takie potrzeby.

 

 

Kluczowe decyzje

 

Jedną z pierwszych decyzji, które pozwoliły zmienić oblicze wrzesińskiej oświaty, było wdrożenie elektronicznego dziennika. Miał to być sposób na zaktywizowanie nauczycieli w zakresie korzystania z komputerów i przyczynek do samokształcenia w tym zakresie. Należało stworzyć jednakowe warunki do korzystania z technologii wszystkim nauczycielom. Uznaliśmy, że właśnie e-dziennik będzie idealnym rozwiązaniem, dzięki któremu to się może udać. Ponieważ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania jest obowiązkiem każdego nauczyciela, wszyscy w szkole codziennie będą mogli doskonalić umiejętność posługiwania się komputerami.

Przez pół roku nauczyciele zapoznawali się z aplikacją i uczestniczyli w szkoleniach, wykorzystując do tego wszystkie dostępne w szkole komputery oraz komputery prywatne. Kolejnym etapem było wyposażenie szkoły w profesjonalną sieć komputerową, tak aby w każdej klasie był dostęp do sieci wewnętrznej i internetu, a tym samym do e-dziennika.

Jednym z założeń projektu jest stworzenie środowiska wspierającego nowoczes­ną edukację przez zapewnienie stałego dostępu do: dziennika elektronicznego, dokumentów i multimediów (tworzonych przez uczniów dla nauczycieli oraz przez nauczycieli dla uczniów), aplikacji niezbędnych w procesie edukacji, poczty elektronicznej oraz innych usług umożliwiających sprawną wymianę informacji i zarządzanie czasem. Niezbędnym czynnikiem pozwalającym na korzystanie z tych usług jest stały i wydajny dostęp do internetu oraz posiadanie mobilnych urządzeń.

 

[...]

 

Dariusz Andrzejewski – dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. Nauczyciel dyplomowany z ponad 20-letnim stażem. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki. Zorganizował pierwszą w Wielkopolsce mobilną pracownię komputerową opartą na technologii Classmate PC.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.