Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Zapewnianie bezpieczeństwa w Sieci i reagowanie na incydenty

24-02-2017 Autor: Łukasz Wojtasik

Młodzi internauci narażeni są na wiele zagrożeń. Aby skutecznie im przeciwdziałać, konieczne są działania profilaktyczne podejmowane zarówno przez rodziców, jak i przez szkołę.

 

Zdecydowana większość dzieci rozpoczyna swoją przygodę z internetem już w wieku przedszkolnym. W kolejnych latach skala dostępu do Sieci i intensywność korzystania z niej sukcesywnie rosną. Obok szerokiego katalogu pozytywów związanych z dostępem dzieci do zasobów internetu występują zagrożenia – już najmłodsze dzieci narażone są na kontakty ze szkodliwymi treściami, jak pornografia czy przemoc. Niekontrolowany dostęp do Sieci wiązać się może również z rozwinięciem się uzależnienia. Wraz z poszerzającym się repertuarem aktywności dzieci online zwiększa się też katalog niebezpiecznych sytuacji – z używaniem serwisów komunikacyjnych wiąże się zagrożenie kontaktami z nieodpowiednimi osobami, korzystanie z serwisów społecznościowych stwarza szereg zagrożeń dla prywatności lub ryzyko wystąpienia cyberprzemocy.

Od początku przygody z internetem kluczową rolę w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa pełnią rodzice. Z czasem ważną rolę zaczyna pełnić również szkoła. Z jednej strony ważna jest profilaktyka polegająca na uświadamianiu dziecku zagrożeń, kontrolowaniu jego aktywności online oraz nauczeniu go bezpiecznego korzystania z Sieci. Z drugiej strony wyeliminowanie wszystkich zagrożeń nie jest możliwe, dlatego zarówno rodzice, jak i nauczyciele muszą wiedzieć, jak reagować na niebezpieczne sytuacje, których doświadczają dzieci.

 

Podstawowe zasady


Udostępniając dziecku internet, należy ustalić z nim zasady, które zapewnią mu bezpieczeństwo. Muszą one być dostosowane do jego wieku. Ważne, żeby rodzice nie poprzestawali na jednorazowej rozmowie. Do tematu zasad i bezpieczeństwa warto wracać na co dzień, zachęcać dziecko do zadawania pytań, rozwiewać jego wątpliwości. Powinno mieć ono świadomość, że rodzice dbają o jego bezpieczeństwo i że może zwracać się do nich w sytuacjach niepewności czy poczucia zagrożenia.

Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bezpiecznych treści (strony WWW, aplikacje, gry) wskazanych przez rodziców. Z czasem należy brać pod uwagę propozycje nowych treści wskazywanych przez dzieci, każdorazowo je weryfikując. Wprowadzając taką zasadę, warto porozmawiać z dzieckiem na temat nieodpowiednich treści online – w sposób adekwatny do jego wieku poinformować je, że w Sieci trafić można na materiały prezentujące seks, przemoc, wulgaryzmy i że nie są to treści przeznaczone dla dzieci.

Czas korzystania z Sieci powinien być ograniczony. Dzieciom w wieku przedszkolnym należy towarzyszyć podczas ich internetowych zabaw. Z kolei w przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym zaleca się, by kontakt z wszystkimi urządzeniami ekranowymi nie przekraczał 2 godzin dziennie. Dobrym pomysłem jest ustalenie dnia lub dni, np. weekendu, bez internetu. W przypadku starszych dzieci dobrze, żeby rodzice mieli możliwość wglądu w ekran komputera czy urządzenia mobilnego, z którego korzysta dziecko.

Najmłodsi nie powinni samodzielnie korzystać z wyszukiwarek, portali społecznościowych i innych serwisów dających nieograniczony dostęp do treści (zdjęć, filmów, tekstów). Stopniowe wprowadzanie takich możliwości powinno odbywać się pod kontrolą rodziców i z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych narzucanych przez serwisy. Warto tego rodzaju sytuacje wykorzystać do edukowania dziecka w zakresie skutecznego i bezpiecznego poszukiwania treści, poszerzając jego wiedzę na temat nieodpowiednich treści i wprowadzając pojęcie ograniczonego zaufania do treści online. Ponadto najmłodsi użytkownicy nie powinni samodzielnie korzystać z serwisów komunikacyjnych. Ewentualne kontakty online powinny być ograniczone do grona znajomych osób i odbywać się pod kontrolą rodziców. Zakaz ten warto połączyć z rozmową na temat zagrożeń związanych z kontaktami z nieznajomymi osobami.

Najmłodsze dzieci nie powinny też samodzielnie publikować treści w Sieci, szczególnie prywatnych informacji, filmów i zdjęć. Taki zakaz należy połączyć ze zwróceniem dziecku uwagi na zagrożenia związane z publikacją wizerunku i prywatnych informacji. Rodzice powinni umówić się z dzieckiem, że za każdym razem poinformuje ono, kiedy coś w internecie je zaniepokoi. Warto rozpoznać wtedy sytuację, pochwalić dziecko za zasygnalizowanie takiego zdarzenia, wytłumaczyć mu, co się stało, a w razie potrzeby udzielić wsparcia i zastanowić się, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.


[...]

Łukasz Wojtasik – koordynator programu „Dziecko w Sieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Autor pierwszej ogólnopolskiej kampanii poświęconej zagrożeniom online „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” (2004 r.) i wielu innych projektów profilaktycznych związanych z tą problematyką. Trener, autor badań i opracowań związanych z problematyką krzywdzenia dzieci.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.