Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Jaka powinna być szkoła odpowiedzialna cyfrowo

03-11-2021 Autor: Maciej Dębski

W świecie zdominowanym przez nowe technologie musimy opracować taki system edukacji, który będzie zapewniał balans między światem wirtualnym i realnym. Bez zachowania tej równowagi nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne będzie się pogarszać.

 

Odkąd w 2019 r. nastąpił wybuch pandemii koronawirusa na świecie, zaczęto wprowadzać różne środki ostrożności, poczynając od nakazów noszenia maseczek i dezynfekcji rąk, a kończąc na wprowadzeniu pełnego lockdownu. W Polsce również kwarantanna domowa zmusiła wielu ludzi do zmiany trybu pracy ze stacjonarnego na zdalny – oczywiście tylko wtedy, gdy taka możliwość istniała, ponieważ jak wiadomo, nie każde stanowisko odnajduje swój wirtualny odpowiednik. Przeniesienie dotychczasowych obowiązków do internetu objęło również dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół. Nietrudno jednak zauważyć, że zdania co do nauczania zdalnego były i dalej są bardzo podzielone. Wzbudziło to zainteresowanie badaczy, naukowców oraz innych specjalistów. Nie ulega także wątpliwości, że z racji na zamknięcie w domu częstotliwość korzystania z nowych technologii zdecydowanie wzrosła, a czas ekranowy wydłużył się i to w różnych grupach wiekowych. W takich sytuacjach należy docenić możliwości, jakie dają nam komputery, smartfony oraz szybkie łącza internetowe – urządzenia elektroniczne wielu osobom pozwoliły zachować pracę i kontynuować ją w domu, gdy wyjście z niego było zbyt niebezpieczne. Pomimo tej zalety zauważalnie trudno jest zachować odpowiedni balans między światem online a offline. Ilość czasu, jaki spędzamy przed ekranami urządzeń, powoduje wzrost zmęczenia i chęć „oderwania się” od nich, czyli zwykłego odłożenia elektroniki na bok.

Zarówno dorośli, jak i dzieci oraz młodzież przejawiają potrzebę zadbania o równowagę między pracą przed komputerem czy korzystaniem ze smartfonu a czasem na aktywności bez użycia nowych technologii. Umiejętność odnalezienia równowagi między rzeczywistością realną a wirtualną i zadbania o higienę cyfrową okazuje się jedną z najważniejszych w czasie pandemii (chociaż nie najłatwiejszą).

Obszary projektu

Dbając o ów balans, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do wspólnej realizacji bezpłatnego projektu pn. „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” (dalej: SOC). Projekt ten wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, tj. punkt 4 („Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne”).

Projekt SOC to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią internetu. Troszcząc się o odpowiednią równowagę, wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Jak to chcemy osiągnąć? Rozwijając siedem obszarów SOC (patrz: tabela „Obszary Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo”), które wyodrębniliśmy na podstawie naszych badań naukowych i wielu lat doświadczenia.

 

[...]

 

Maciej Dębski – założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, ekspert w realizacji badań naukowych, edukator społeczny, ekspert Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich. Pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.