Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Samorządowe pomysły na cyfryzację nauczania

03-11-2021 Autor: Eryk Chilmon
Poznański projekt dla...

Wiele samorządów już od lat pracuje nad tym, by podległym im placówkom oświatowym udostępnić szeroki pakiet e-usług edukacyjnych i zapewnić lepszą komunikację. Pandemia przyspieszyła ten proces, a efekty często są nadzwyczaj pozytywne.

 

W stolicy powstała jedna z naj­większych platform cyfrowych dla edukacji w Europie. Projektem Eduwarszawa.pl w bieżącym roku ma zostać objętych 230 tys. aktywnych użytkowników ze wszystkich miejskich placówek oświatowych. Projekt uwzględnia przede wszystkim dostarczenie narzędzi do pracy zdalnej – pakiet biurowy Microsoft Office 365, poczta elektroniczna – ale też możliwość integracji z e-dziennikiem, arkuszem organizacji pracy szkoły, systemami rekrutacji i innymi wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów oraz pracowników administracji. To bardzo potrzebne, ale dość typowe wdrożenie, które polega przede wszystkim na zakupie i wprowadzeniu do podległych szkół gotowych rozwiązań komercyjnych. Co oczywiste, szkołom już wcześniej korzystającym z Office 365 zostało ułatwione przeniesienie dotychczas zgromadzonych zasobów edukacyjnych na platformę Eduwarszawa.pl.

Warto mieć świadomość, że podobne rozwiązania, ale nie tylko takie, bo również znacznie bardziej rozbudowane, śmielsze w założeniach i autorskie, są wdrażane przez władze lokalne w całym kraju. Często dzięki pomysłom zaangażowanych urzędników są one w stanie zaoferować nową jakość edukacji. Pokazujemy wybrane przez nas projekty z zakresu cyfryzacji, na które zdecydowały się samorządy w różnych rejonach Polski.

Platforma Usług Oświatowych

Jednym z miast, które może pochwalić się ciekawym wdrożeniem edukacyjnym, jest Olsztyn. Zgodnie z założeniami twórców rozbudowany projekt „Cyfrowy Olsztyn” ma ułatwić komunikację mieszkańców z administracją samorządową. Składa się z wielu połączonych ze sobą systemów informatycznych pozwalających na szybkie, kompleksowe i bezpieczne korzystanie z zasobów sektora publicznego. W ramach przyjętej strategii informatyzacji zasobów gminy powstała m.in. Platforma Usług Oświatowych (dalej: PUO).

Trwające ponad rok wdrożenie PUO, która składa się z 11 systemów wykorzystywanych w jednostkach oświatowych gminy Olsztyn, zakończyło się w styczniu 2021 r. Platformę przygotowano z myślą o rodzicach, uczniach i nauczycielach. Niewątpliwą jej zaletą jest to, że jest to rozwiązanie jednolite, które zastosowane zostało we wszystkich jednostkach oświatowych podlegających gminie Olsztyn. Przygotowana przez olsztyński magistrat i Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna platforma może towarzyszyć rodzicom i ich dzieciom od żłobka i przedszkola, przez szkołę podstawową, aż do szkoły ponadpodstawowej. Na kolejnych szczeblach edukacji funkcje znane z etapu przedszkolnego są wzbogacane o nowe moduły, takie jak np. dziennik elektroniczny. Dostęp do niego uzyskuje się w PUO na dwa sposoby: poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na telefon – wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się w odpowiedniej zakładce. Pełna wersja aplikacji udostępniona jest rodzicom nieodpłatnie. Dzięki temu mogą na bieżąco monitorować postępy w nauce dziecka, wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej, a także usprawiedliwić nieobecności na zajęciach. Można w niej sprawdzić zadane przez nauczyciela prace domowe oraz terminy zapowiedzianych klasówek, spotkań klasowych i zebrań rodziców. Znalazło się także miejsce na ogłoszenia ogólne i korespondencję między nauczycielami a rodzicem. Rodzice co najmniej dwójki dzieci mogą połączyć kilka kont w jedno. W ten sposób, bez konieczności logowania na odrębne profile dzieci, uzyskują jeszcze łatwiejszy dostęp do niezbędnych informacji. Poprzez PUO realizowany jest także proces rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkół oraz burs. W systemie Elektronicznej Rekrutacji można wypełnić wniosek oraz sprawdzić jego status na każdym etapie naboru. System umożliwia również potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły.

Przy okazji wdrożenia PUO wprowadzono Olsztyńską Kartę Przedszkolaka, którą rodzice otrzymują na początku roku szkolnego od wychowawcy swojego dziecka. Pozwala ona na dostęp do rejestru czasu spędzonego przez malucha w placówce. Jest to możliwe dzięki zamontowaniu w olsztyńskich przedszkolach czytników rejestrujących pobyt dziecka w przedszkolu. Co ważne, funkcje karty można przypisać do Olsztyńskiej Karty Miejskiej. Ważnym elementem informatyzacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych było wprowadzenie Olsztyńskiej Karty Ucznia. Ma ona towarzyszyć dzieciom przez cały okres nauki, nawet w przypadku zmiany szkoły. Dzięki imiennej karcie uczniowie mogą korzystać ze stołówki, szkolnej biblioteki i świetlicy. Dodatkowo w dwóch olsztyńskich szkołach wprowadzono pilotażowo elektroniczną legitymację szkolną, którą można wykorzystać tak jak Olsztyńską Kartę Ucznia. W przyszłości planowane jest połączenie elektronicznej legitymacji uczniowskiej z funkcjonalnością Olsztyńskiej Karty Miejskiej, co pozwoli na przypisanie do niej biletów komunikacji miejskiej. Wygodnym rozwiązaniem jest to, że w module Stołówka, poza sprawdzeniem aktualnego menu w szkole, można też zapłacić za posiłki i zdalnie zgłosić nieobecność dziecka na szkolnych obiadach. System Biblioteka pozwala z kolei sprawdzić historię wypożyczania i zarezerwować książki. Natomiast dzięki modułowi Świetlica rodzic upoważnia wybrane osoby do odbioru swojego dziecka z placówki – wystarczy do tego podanie kodu PIN, bez okazywania dodatkowych dokumentów.

Zintegrowany system lubelski

Na polu wdrażania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych już od lat prężnie działa Urząd Miasta Lublina. Efektem tych działań jest EduLublin, czyli centralny system do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, usprawniający m.in. zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, wraz z rozwiniętymi e-usługami dla mieszkańców oraz rozbudowanym programem finansowo-księgowym. Centralizacja zasobów i usług wykorzystuje nie tylko zasoby miejskiego data center, ale również technologie chmurowe. Ważnym założeniem projektu było umożliwienie docelowym użytkownikom udziału w projektowaniu systemu od strony funkcjonalnej. W prace włączyły się lubelskie szkoły, których pracownicy po odpowiednim przeszkoleniu pełnili funkcje ekspertów.

Wdrożenia objęły 43 tys. uczniów i blisko 6,5 tys. nauczycieli. W ramach centralnego narzędzia umożliwiono realizację zdalnej nauki w funkcjonalnym i bezpiecznym miejskim środowisku chmurowym. Technologia została ulokowana w miejskich serwerowniach, a nie w szkołach. Był to przełom, który znacząco ułatwił dyrektorom placówek sprawne zarządzanie oświatą. Używane dotychczas odrębne aplikacje informatyczne zostały zastąpione jednym systemem centralnym, który stwarza warunki do szybszej i efektywniejszej wymiany informacji.

 

[...]

 

Eryk Chilmon – redaktor prowadzący „TIK w Edukacji”.

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.