Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Stosowanie testów diagnostycznych

08-11-2017 Autor: Małgorzata Iwanowska
Sposób poruszania się w...

Ocenianie jest ważnym elementem procesu dydaktycznego. Diagnozowanie wiadomości i umiejętności uczniów można przeprowadzić z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Głównym zadaniem oceniania jest wspieranie i wzmacnianie rozwoju uczniów. Dzięki niemu nauczyciel przekazuje uczniom informacje o poziomie ich wiedzy i umiejętności oraz o postępie, a także motywuje do dalszej pracy poprzez wskazywanie mocnych stron oraz kierunków rozwoju. Proces oceniania pomaga uczniom w planowaniu dalszej kariery szkolnej i życiowej. Pozwala uzyskać informacje o uzdolnieniach i trudnościach, jakie napotyka uczeń w nauce, oraz podzielić się tymi informacjami z uczniem i jego rodzicami. Dzięki ocenianiu możliwe jest dostosowanie programów, metod pracy do stwierdzonych potrzeb ucznia.

 

Aby nauczyciel mógł dobrze wypełniać wszystkie powyższe zadania, potrzebuje narzędzia, które zdiagnozuje istotne dla dalszej nauki umiejętności i wiadomości oraz oceni je z odpowiednią wagą. Takim narzędziem jest test diagnostyczny oparty na zasadach pomiaru dydaktycznego. Test badający najważniejsze treści nauczania i oparty na jednolitych zasadach oceniania – tak, aby za tę samą pracę uczeń uzyskał taką samą ocenę od różnych nauczycieli. Wyniki testów diagnostycznych z różnych przedmiotów mogą być ze sobą porównywane.

Konstruowanie własnych testów diagnostycznych

Test osiągnięć szkolnych jest to zbiór zadań przeznaczonych do rozwiązywania w toku jednego zajęcia szkolnego (zwykle jednej lekcji), dostosowanych do określonej treści nauczania w taki sposób, aby z ich wyników można było ustalić, w jakim stopniu treść ta jest opanowana przez badanego.

Aby pomiar dokonany za pomocą testu był obiektywny, bez względu na rodzaj użytego narzędzia musi się charakteryzować trafnością i rzetelnością. Narzędzie służące do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów jest trafne, jeżeli mierzy rzeczywiście to, co nauczyciel chciał ocenić.

Narzędzie służące do sprawdzania wiedzy i umiejętności jest przygotowane rzetelnie, jeżeli jego wynik nie jest zależny od sposobu pomiaru. Obiektywizm pomiaru w przypadku nauczyciela oznacza, że ocenia wszystkich uczniów według tych samych wymagań.


Konstruowane przez nauczycieli testy mogą zawierać zadania z poziomu wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających, dopełniających i wykraczających. Wszystkie zadania umieszczone w teście muszą być oparte na podstawie programowej. W teście możemy stosować zdania otwarte (z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi) oraz zadania zamknięte (na dobieranie, prawda lub fałsz, wielokrotnego wyboru). Każdemu zadaniu przyporządkowujemy cel.

 

Etapy konstrukcji testu osiągnięć szkolnych:


1. Opracowanie koncepcji testu

Należy określić adresata testu, czas trwania, warunki, liczbę zadań i ich rodzaj, wyodrębnić szczegółowe treści kształcenia: wiadomości i umiejętności z podstawy programowej oraz określić, do jakiej kategorii taksonometrycznej celów one należą.

 

2. Opracowanie planu testu

W planie testu nauczyciel zapisuje przypisaną dla danego poziomu liczbę zadań i zapisuje określone dla tych zadań cele taksonometryczne (patrz tabela 1).

 

3. Opracowanie kartoteki testu

Nauczyciel kolejno wpisuje do tabeli cele operacyjne dla wszystkich zadań wybranych do testu (patrz tabela 2).

[...]

Małgorzata Iwanowska – specjalista konsultant w zakresie matematyki w WCIES, wieloletnia nauczycielka matematyki, informatyki i doradca zawodowy. Autorka i realizatorka programów nauczania, podręczników i książek metodycznych w dziedzinie matematyki. „Matematyka z elementami informatyki” w szkole podstawowej i programu nauczania „Matematyka z elementami ekonomii i przedsiębiorczości” w gimnazjum. Współautorka diagnoz umiejętności matematycznych „Na starcie” i „Na półmetku” uczniów szkół podstawowych i gimnazjów warszawskich i mazowieckich.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.