Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Odpowiedzialność za edukację medialną

10-12-2014 Autor: Jacek Pyżalski
autor : Rys. B. Brosz


 

Edukacja medialna jest konieczna, ponieważ przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania w świecie, w którym media grają istotną rolę. Teraz jest to szczególnie ważne, gdyż mamy do czynienia ze znaczną przemianą charakteru mediów.
 

Obecnie wiele ważnych dla rozwoju młodych ludzi procesów odbywa się w mediach, głównie w środowisku online. Mam tu na myśli takie kwestie jak komunikacja wewnątrz grupy rówieśniczej, komunikacja z dorosłymi (np. rodzicami czy nauczycielami), działania twórcze, autoprezentacja. Nawet media tradycyjne, które omawiamy w kolejnych artykułach (szkolne radio i telewizja), są już całkiem inne – konwergentne z internetem i inter­aktywne. Role nadawców i odbiorców nie są już wyraźnie rozdzielone. Oczywiście, wskazane wyżej rodzaje komunikacji i działania są także realizowane offline, w sposób tradycyjny, jednak widać wyraźnie, że funkcjonowanie online i offline przeplata się i wiąże w życiu młodych ludzi w sposób nierozerwalny.

Antyspołeczne media

Wniosek z tego jest prosty – to, jak młodzi ludzie nauczą się korzystać z mediów, wpłynie na oblicze świata, który oni dla nas zorganizują. Warto jednak zauważyć, że nie idzie o to, jak sprawnie media będą używane w kontekście kompetencji technicznej. Znacznie istotniejsza jest sfera społeczna ich zastosowania. I jeśli chodzi o przyszłość, to ona budzi największe obawy.

Peng Hwa Ang, dziekan Wydziału Komunikacji Politechniki w Singapurze, która zajmuje się tą problematyką, stwierdziła: „Odpowiedź jest w dzieciach, które chodzą do szkoły. Widzę, że zbyt wiele z nich używa internetu, gra w gry wideo etc., kiedy siedzi przy stoliku w miejscu publicznym. Jeśli ostro nie zadziałamy i nie napiętnujemy tego zachowania, relacje międzyludzkie pogorszą się w ciągu dziesięciu lat, kiedy nieprawidłowo zsocjalizowane dzieci urosną”. Widać w tych słowach obawę, że nowe media, potencjalnie „społeczne” mogą być także wykorzystywane w sposób pozbawiony relacji, a czasami nawet antyspołeczny (np. wtedy, gdy media stają się areną działań krzywdzących inne osoby – mowa m.in. o agresji elektronicznej, czyli cyberprzemocy lub mowie nienawiści). W tej wypowiedzi pobrzmiewa nawoływanie do działania, ale niestety nie w zakresie poprawy edukacji, tylko piętnowania niepożądanych zachowań. Wszyscy jednak wiemy, że napiętnowanie nie jest wystarczającym działaniem, a już z pewnością wtedy, gdy jest działaniem jedynym.

Wartościowe użytkowanie

Mike Gale, specjalista technologii internetowych, zapytany o przyszłość relacji międzyludzkich w „zmediatyzowanym” środowisku odpowiedział w ten sposób: „Czy relacje się poprawią? Tak – do diabła – ale tylko w przypadku mądrych ludzi, którzy będą wiedzieć, co technologia może, a czego nie może zrobić dla nich”. To znaczące słowa, szczególnie w kontekście ważnego pytania, które powinniśmy sobie postawić. Czy młodzi ludzie intuicyjnie obsługujący technologie informacyjno-komunikacyjne, w ten sam intuicyjny sposób nabędą kompetencje w zakresie ich prorozwojowego i wartościowego społecznie użytkowania? Jeśli odpowiedź jest przecząca, to staniemy przed dalszymi pytaniami dotyczącymi tego, kto i w jaki sposób ma do tego twórczego i prospołecznego wykorzystania mediów przygotowywać.

[...]

Jacek Pyżalski – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ekspert w dziedzinie edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz cyberprzemocy wśród młodzieży (www.jacekpyzalski.pl).

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.