Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Warto się certyfikować i zachęcać do tego uczniów

30-04-2021 Autor: Barbara Halska

Każdy po skończeniu studiów, nie tylko technicznych, musi aktualizować swoją wiedzę. Czasami jest to wymagane przez ustawę, jak w przypadku awansu zawodowego nauczyciela. Warto przy okazji pokazać uczniom, że będą się uczyć przez całe życie.

 

Ciągły rozwój jest szczególnie istotny w edukacji zawodowej, ponieważ certyfikowanie swoich umiejętności jest jednym z elementów pracy. Im szybciej przygotujemy młodzież i wskażemy naszym uczniom, gdzie mogą sięgać po nową wiedzę, tym lepiej przygotujemy ich do znalezienia pracy po skończeniu szkoły.

 

Akademia Cisco

 

Warto pamiętać, że wiele firm technologicznych daje możliwość zdobywania nowych, cennych umiejętności. Przykładem jest Akademia Cisco, która oferuje uczniom i nauczycielom bardzo duży wachlarz kursów w języku angielskim, jak również polskim, które kończą się uznawanym na całym świecie certyfikatem. Taki dokument jest w wielu przypadkach bardziej zrozumiały i rozpoznawalny dla pracodawcy niż stosowane oznaczenia EE.08. Kursy oferowane przez Akademię Cisco są ustandaryzowane i dlatego uznawane na całym świecie. Warto zainteresować nimi uczniów, którzy chcą się rozwijać w tej dziedzinie.

 

IT Essentials – zakres materiału dotyczy podstaw związanych z budową komputera, zasad bezpieczeństwa, jak również procedury związanej ze zgłoszeniem problemu czy rozmowy z klientem. Treści w ramach tego kursu pokrywają się z tym, co należy zrealizować w ramach EE.08. bit.ly/31Qpy91

 

CCNA: Introduction to Networks – kurs zawiera treści wprowadzające do materiału związanego z projektowaniem sieci, konfiguracją urządzeń sieciowych, adresacją IP czy znajomością modelu TCP/IP i protokołów, co również pokrywa się z materiałem wymaganym na egzaminie EE.08. bit.ly/3rXhs9x

 

PCAP: Programming Essentials in Python – jest to kurs przygotowany we współpracy z Institute Python, który wprowadza do programowania w języku Python. Ten materiał jest przeznaczony nie tylko dla uczniów kierunku technik informatyk, ale również technik programista czy nawet dla licealistów, ponieważ w ich podstawie programowej z informatyki znajduje się programowanie. bit.ly/3dI3sep

 

ITE i CCNA to kursy, które wymagają instruktorów, co wiąże się z tym, że nauczyciele muszą zdać egzamin, by móc je prowadzić. Można znaleźć również takie, które nie wymagają i instruktorów, czyli tak naprawdę mogą być realizowane w każdej placówce edukacyjnej. Do takich kursów należy już wcześniej wspomniany PCAP, jak również Introduction to Cybersecurity – kurs, który wprowadza w tematykę cyberbezpieczeństwa, objaśnia podstawowe słownictwo, uczy o zagrożeniach i metodach obrony przed cyberatakami. Tak naprawdę ten kurs powinien być obowiązkowy na poziomie szkoły ponadpodstawowej. bit.ly/3fPRfr4

Wyżej wymienione szkolenia są dostępne w języku polskim. Platforma Akademii Cisco oferuje dużo więcej kursów w języku angielskim, co w przypadku przyszłych informatyków nie powinno być problematyczne. Posiadanie takiego wachlarza certyfikatów nie jest gwarancją pracy, ale na pewno zwiększa szansę na zaproszenie przyszłego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Jej przebieg i to, ile z tej teorii uczeń zdążył przećwiczyć w praktyce, zależy oczywiście od niego samego.

 

[...]

 

nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Współautorka podręcznika do kwalifikacji E13 i EE.08 na kierunku technik informatyk.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.