Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Dostępność szkolnych stron i dokumentów cyfrowych

30-04-2021 Autor: Eryk Chilmon

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot publiczny ma zapewnić dostępność cyfrową swoich stron WWW. Oznacza to, że powinny być funkcjonalne, kompatybilne, postrzegalne i zrozumiałe. Dotyczy to również stron administrowanych przez szkoły.

 

Obowiązek prezentowania treści w internecie w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami istnieje od ponad 8 lat – został wprowadzony mocą art. 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2247). Słowem, od 2015 r. wszystkie informacje w postaci elektronicznej muszą być tworzone w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły z nich korzystać. W ciągu kolejnych lat pojawiały się nowe przepisy regulujące kwestie dostępności cyfrowej. Ostatnie zmiany i wytyczne wprowadziła ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 2019 r., poz. 848). Odwołuje się ona do (niejasnych dla wielu) kryteriów zawartych w załączniku i zmusza do zmiany dotychczasowych zwyczajów. Nakazuje zmiany w tym, co już zostało zrobione, a w dodatku pojawiła się groźba kar finansowych.

Od 23 września 2020 r. nowe regulacje dotyczące dostępności cyfrowej obowiązują wszystkie podmioty publiczne, w tym również szkoły. Badania potrzeb przeprowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji, a później Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pokazały, że niektórym podmiotom przydałyby się szablony stron WWW, gdyż nie potrafią one same sobie poradzić z dostosowaniem platform, którymi już dysponują. Bardzo wiele podmiotów korzysta z popularnych systemów zarządzania treścią (CMS) i dla tych najpopularniejszych mają zostać utworzone odpowiednie szablony – w ramach projektu o nazwie: „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ma on na celu utworzenie narzędzi, które wesprą podmioty publiczne, szczególnie te najmniejsze, w dostosowaniu swoich stron internetowych i przeszkoleniu pracowników w tworzeniu treści na tych stronach tak, aby były w pełni dostępne dla wszystkich. Będzie to pomocne rozwiązanie dla takich jednostek jak szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej.

Warto dodać, że w rządowym serwisie internetowym gov.pl jest podstrona poświęcona dostępności cyfrowej: gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa. Można na niej znaleźć nie tylko podstawowe informacje na temat dostępności cyfrowej, ale także odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiają się w związku z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

Po co to wszystko

Według różnych szacunków w Polsce żyje od 3 do 5 milionów osób z niepełnosprawnością. Różnica ta wynika z przyjętej definicji niepełnosprawności. W raporcie „Wyzwania polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami”, który został przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny, czytamy, że wzrost znaczenia problematyki niepełnosprawności, a tym samym działań publicznych w tym obszarze, jest sprawą charakterystyczną nie tylko dla Polski, ale ma charakter uniwersalny. Wynika to przede wszystkim z przemian demograficznych, starzenia się ludności i rosnącego odsetka osób z niepełnosprawnościami w populacji. Nie należy też zapominać o przemianach kulturowych, powiązanych ze zmianą paradygmatu niepełnosprawności: z medycznego, koncentrującego się na braku sprawności i deficytach jednostki, na oparty na prawach człowieka, nakierowany na funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

Niepełnosprawność od zawsze jest kojarzona z ograniczeniami fizycznymi, ale wśród nas jest dużo innych osób niepełnosprawnych, które na pierwszy rzut oka wyglądają na zupełnie zdrowe. To osoby po różnych, nieoczywistych chorobach, z wadami narządów wewnętrznych czy z problemami psychicznymi, których obecnie jest coraz więcej. Ich potrzeby są zindywidualizowane. Przykładowo wśród osób niedowidzących istnieją różne stopnie i rodzaje niepełnosprawności. Zdarza się, że jedna osoba nie dostrzega kontrastu, podczas gdy inna widzi lepiej w przyciemnionym świetle lub ma jeszcze inne dysfunkcje (patrz: ramka „Protanopia, deuteranopia, trinatopia…”).

 

[...]

 

redaktor prowadzący „TIK w Edukacji”.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.