Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Trzeci wymiar DNA

11-04-2019 Autor: Joanna Gadomska

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to związek chemiczny, który od dawna interesuje nie tylko naukowców, ale i każdego z nas. Dzięki narzędziom TIK uczniowie będą mogli w trójwymiarze na własne oczy sprawdzić, jak wygląda DNA.

 

Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej zawiera spis umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Wśród wszystkich cennych umiejętności znalazły się również takie, jak: sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni, samodzielne docieranie do informacji oraz dokonywanie ich selekcji i syntezy. Szkoła ma zatem za zadanie przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Na lekcjach oprócz przekazywania wiedzy czysto przedmiotowej nauczyciele muszą także stwarzać dla uczniów warunki sprzyjające nabywaniu ­TIK-owych umiejętności – posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi, używania aplikacji komputerowych, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z zasobów dostępnych w internecie oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.

Nauczanie biologii na każdym poziomie edukacji powinno rozwijać uczniowską ciekawość poznawczą. Jest to oczywiście możliwe, jeżeli nauczyciel stosuje różne metody pracy oraz korzysta podczas lekcji z różnorodnych pomocy dydaktycznych (takich jak zdjęcia, książki, albumy, plansze, teksty popularnonaukowe, wyniki badań). Szczególnie pomocne są narzędzia TIK: filmy z internetu, animacje i prezentacje multimedialne, e-podręczniki, aplikacje na tablety i smartfony, platformy edukacyjne dostępne w Sieci.

Przed wykorzystaniem narzędzi multimedialnych koniecznie należy dokładnie zaplanować przebieg zajęć. Trzeba dobrze określić cel lekcji, a także dobrać odpowiednio narzędzia TIK po to, aby uczeń miał jak największe szanse na sukces edukacyjny, czyli aby po lekcji wyszedł z sali w przekonaniu, że poszerzył swoją wiedzę, zrozumiał nowy materiał, a także opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Należy pamiętać, że to nie samo stosowanie narzędzi TIK ma być celem lekcji, tylko lepsze zrozumienie przez ucznia nowych zagadnień biologicznych, co w konsekwencji przyczyni się do efektywniejszego i skuteczniejszego uczenia się. Stosowanie TIK bardziej aktywizuje i motywuje uczniów do samodzielnej pracy na lekcji, a także stwarza warunki do współpracy, uczenia się od siebie oraz udzielania sobie wzajemnego wsparcia.

Na lekcji biologii narzędzia TIK są szczególnie pomocne, gdy nauczyciel chce np. pokazać budowę wewnętrzną organizmu czy przebieg jakiegoś procesu. Z tymi narzędziami z powodzeniem można omawiać genetykę (budowę DNA i RNA, proces replikacji i biosyntezy białka, rodzaje mutacji i ich konsekwencje, choroby genetyczne); cytologię (budowę komórki, organella i ich funkcje), anatomię człowieka (aby poznać trójwymiarową budowę poszczególnych narządów wewnętrznych i całych układów, zrozumieć procesy trawienia, oddychania komórkowego, krążenia krwi, wydalania czy rozmnażania). Dobrze sprawdzą się także podczas lekcji z botaniki, zoologii, ekologii i ochrony środowiska. Narzędzia TIK doskonale nadają się do zaprezentowania uczniom niektórych doświadczeń, których wykonanie w klasie byłoby niemożliwe ze względu na długi czas przeprowadzenia samego doświadczenia, brak specjalistycznej aparatury w klasie, a nawet z powodu niebezpieczeństwa dla zdrowia, jakie może się pojawić podczas zachodzenia określonej reakcji.

 

[...]

 

Joanna Gadomska – nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ekonomiczno-­Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, trener maturalny z biologii. Autorka bloga ­biologiazblondynka.­blogspot.com; należy do grupy Superbelfrzy RP.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.