Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Interaktywna tablica wkracza do szkoły

16-04-2018 Autor: Małgorzata Rabenda

Część szkół dopiero teraz, za sprawą rządowego programu, kupiła lub ma zamiar kupić tablice interaktywne. Pokazujemy, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, wybrać odpowiednie dla placówki urządzenie i jak je wdrożyć do procesu nauczania.

 

Aby przystąpić do programu „Aktywna tablica” i ubiegać się o 14 000 zł dofinansowania, szkoła musi spełnić dwa warunki, które zostały zapisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (DzU z 2017 r., poz. 1401; dalej: Rozporządzenie).

Pierwszym warunkiem jest posiadanie przez szkołę dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s, przy czym nie jest określone, jakiego rodzaju to ma być dostęp, więc można wnioskować, że dobre łącze bezprzewodowe (np. LTE) spełnia wymagania. Jeśli natomiast nie mamy odpowiedniego łącza, to w pierwszej kolejności należy zadbać o to, by do końca 2019 r. takie łącze uzyskać. W wypadku złożenia wniosku o udział w programie w 2019 r. warunek dostępu do internetu zostanie uznany za spełniony na podstawie deklaracji potwierdzającej uzyskanie takiego dostępu do końca przyszłego roku.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie w szkole zestawu odpowiedniego sprzętu: przenośnego komputera dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym, oprogramowania biurowego, oprogramowania antywirusowego i programu zabezpieczającego przed dostępem do treści niepożądanych, routera, sali lekcyjnej z dostępem do Sieci, a także przynajmniej jednego miejsca, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (takim punktem może być np. biblioteka szkolna, świetlica). Jeśli z dotacji chcemy zakupić więcej niż jedną tablicę, to należy dysponować odpowiednią liczbą zestawów wymienionego wyżej sprzętu.

Wypełniamy wniosek

We wniosku o dofinansowanie należy zamieścić informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, a także sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wspomagające wdrażanie nowych technologii i programowanie. W tym miejscu wpisujemy, ile mamy pracowni komputerowych (liczba stanowisk, rodzaj sprzętu), ile jest w szkole gabinetów wyposażonych w tablice interaktywne, pracowni językowych, a także zestawów elektronicznych np. Makey Makey, robotów (jakie, ile sztuk), Scottie Go! i innych pomocy dydaktycznych.


W kolejnej rubryce należy wpisać informacje o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się. O tym, co powinno znaleźć się w tym punkcie, mówi nam § 6 Rozporządzenia. W rubryce deklarujemy: uczestnictwo przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, uczestnictwo przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu poprzez udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach między­szkolnych sieci współpracy, zorganizowanie w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK, dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci dobrych praktyk, np. scenariuszy zajęć, gier i zabaw edukacyjnych, aplikacji wraz z opisem zastosowania itp. Ponadto szkoła biorąca udział w programie ma obowiązek wyznaczyć szkolnego e-koordynatora i powołać zespół samokształceniowy, który będzie czuwał nad realizacją zadań związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem TIK w szkole. Należy również zadeklarować wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych – średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych (warunek z Rozporządzenia). W pierwszej chwili ten warunek wydaje się niemożliwy do spełnienia, jednak po zastanowieniu dojdziemy do wniosku, że wystarczy, aby każda klasa codziennie miała jedną lekcję z wykorzystaniem TIK.

Ostatnia, trzecia część wniosku, to kalkulacja kosztów. Tu wpisujemy, jaki sprzęt i ile sztuk chcemy kupić. W ramach dotacji możemy zakupić: tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym, samą tablicę interaktywną bez projektora, projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy, głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku oraz interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Możliwe jest łączenie sprzętu w różnych konfiguracjach, co oznacza, że możemy kupić np. projektor, dwa głośniki i monitor inter­aktywny. Składając wniosek, musimy znać szacunkowe ceny sprzętu, by zaplanować, ile czego chcemy kupić. We wniosku nie wpisujemy marki ani producenta sprzętu, tylko jego parametry, np.: monitor interaktywny o przekątnej minimum 55 cali, głośnik multimedialny 3 W, projektor krótkoogniskowy itp. W sumie cena zakupu pomocy dydaktycznych nie może przekroczyć 17 500 zł (14 000 to wnioskowana kwota wsparcia finansowego, a 3500 to wysokość wkładu włas­nego). Jeśli do wkładu własnego zaliczymy sprzęt zakupiony w roku składania wniosku (nie później niż do dnia złożenia wniosku), to wówczas nasze zakupy nie mogą przekroczyć kwoty wnioskowanej, czyli 14 000 zł.

[...]

Małgorzata Rabenda – nauczycielka matematyki, zajęć komputerowych oraz dyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku. Certyfikowana trenerka edukacyjna, realizuje własne szkolenia autorskie, obecnie współpracuje przy programach: Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych, Mistrzowie Kodowania i Cybernauci. Konsultantka metodyczna w Fundacji Katalyst Education. Współtworzy portal pistacja.tv, ekspertka z listy MEN. Należy do grupy Superbelfrzy RP.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.