Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Sterujemy robotem – program Lightbot

16-04-2018 Autor: Justyna Klimczyk
Każdy moduł zawiera...

Wprowadzając uczniów w arkana programowania, stosujemy języki wizualne oraz różne aplikacje. Jedną z nich jest Lightbot, która w przyjazny dla młodych adeptów tej sztuki sposób doskonali umiejętność logicznego myślenia oraz rozwiązywania prostych problemów.

 

Nowa podstawa programowa z informatyki kładzie ogromny nacisk na naukę programowania, która nie jest rozumiana jedynie jako tworzenie programów, lecz jako znacznie szerszy proces. Począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej, podczas realizacji treści poszczególnych etapów edukacji stosuje się ćwiczenia doskonalące umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania rozwiązań prostych problemów.

Wprowadzamy uczniów w świat programowania, używając języków wizualnych oraz szerokiej gamy aplikacji, które dostępne są bezpłatnie w Sieci i dedykowane na komputery oraz urządzenia mobilne. Podczas pracy z takimi programami uczeń używa poleceń lub tworzy ich sekwencje, dzięki którym nie tylko na bieżąco steruje pracą np. postaci na ekranie komputera, ale przede wszystkim planuje cykl działań, a dopiero później testuje je w środowisku aplikacji.

Spośród wielu programów warto wybrać Lightbot, ponieważ jest dostępny zarówno online, jak i na urządzenia mobilne. To jedno z wielu dostępnych narzędzi, które w bardzo prosty, wręcz intuicyjny sposób wdraża ucznia w tematykę programowania. Oprócz sterowania bohaterem-robotem, który ma za zadanie pokonać określoną drogę i wykonać w obrębie poziomu (planszy) określone czynności, uczeń doskonali umiejętności tworzenia takich struktur, jak procedura czy pętla. Jeśli zrozumie zasady ich funkcjonowania i zasadność stosowania w wykorzystywanych w programie prostych konstrukcjach, łatwiej poradzi sobie w sytuacji, kiedy będzie musiał stworzyć algorytm w którymś z języków programowania (wizualnym lub tekstowym).

Aplikacja obejmuje trzy poziomy: Podstawy, Procedury i Pętle. W każdym module czeka na ucznia kilka zadań do wykonania. Realizacja zadania jest przepustką do kolejnego. Uczeń po ułożeniu sekwencji poleceń w przeznaczonym do tego miejscu uruchamia i sprawdza, czy robot prawidłowo wykonuje zadanie. W każdej chwili można przerwać wykonywanie algorytmu i dokonać zmian w kolejności poleceń, usunąć je lub dodać nowe. Pierwsze zadania są bardzo proste, wymagają użycia tylko kilku poleceń. Wraz z każdym kolejnym zadaniem wzrasta nieco trudność i objętość tworzonych przez ucznia algorytmów. Pierwszy moduł doskonali jedynie umiejętność celowego wykorzystania dostępnych poleceń, drugi zaś stopniowo wprowadza ucznia w tematykę procedur. Wreszcie trzeci moduł pokazuje, jak wykorzystując procedury, tworzyć pętle, czyli nieodzowny element niemal każdego programu.

Scenariusz zajęć

Temat: Sterujemy robotem – praca z programem Lightbot
Czas trwania: 90 min lub 2 x 45 min

Metody pracy: pogadanka, ćwiczenia z komputerem (lub urządzeniem mobilnym)

Przebieg lekcji


1. Nauczyciel informuje uczniów, że podczas kolejnych dwóch zajęć lekcyjnych będą zajmować się tworzeniem sekwencji poleceń dla robota, w wyniku których postać wykona określone zadanie. Na podstawie analogii do postaci z dowolnej gry należy wytłumaczyć uczniom, że postać nie będzie od razu realizować naszych poleceń (np. przesuwać się w kierunku zgodnym z wciśniętym klawiszem strzałek), lecz musimy je najpierw zaplanować, ułożyć w określonej kolejności, a dopiero później kazać naszej postaci je zrealizować. W przypadku kiedy pojawi się błąd (niewłaściwe ułożenie poleceń), trzeba go odnaleźć i usunąć, tak żeby postać mogła poprawnie wykonać swoje zadanie. Jest to moment, aby poinformować uczniów, że to, czym się będą zajmować, to tworzenie prostych algorytmów. (5 min)

[...]

Justyna Klimczyk – nauczycielka zajęć komputerowych, informatyki i matematyki. Od prawie 20 lat pracuje w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Współautorka podręcznika do informatyki dla szkoły podstawowej. Autorka bloga tikowybelfer.blogspot. com. Twórczyni i administratorka szkolnej strony internetowej. Zagorzała zwolenniczka wykorzystywania TIK w codziennej pracy z uczniem.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.