Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Co i jak gamifikować

20-04-2017 Autor: Wojciech Glac, Joanna Mytnik

Zgamifikować można wszystko – każdy proces na dowolnym poziomie edukacyjnym. Dzięki gamifikacji zmotywowany uczeń podchodzić będzie do nauki tak chętnie,
jak do gier, ponieważ nauka stanie się dla niego grą.

 

Wyobraźmy sobie, że sięgamy po książkę. Fabuła wciąga nas coraz bardziej. Trudno się nam od niej oderwać i kolejne strony czytamy z wypiekami na twarzy. W połowie lektury już wiemy, że nie zaśniemy, dopóki nie skończymy. Dokładnie tak samo można wciągnąć uczniów w naukę – otworzyć przed nimi wrota przygody. Pokonując kolejne przeszkody i podejmując coraz to nowe wyzwania, mogą być częścią tej przygody, kreując bieg wydarzeń i mając wpływ na to, co się wydarzy za chwilę.

Nowe podejście

Gamifikacja to zmiana nastawienia: chęć bycia aktywnym, radość wynikająca z samorozwoju, pokonywania własnych słabości, a także pozytywna energia. Słowem, przygoda. W edukacji gamifikacja oznacza przede wszystkim indywidualizację nauczania – wyjście naprzeciw potrzebom każdego ucznia. To zmiana punktu ciężkości, ponieważ uczeń, a nie nauczyciel staje się stroną aktywną. Rola nauczyciela polega głównie na zaprojektowaniu procesu uczenia się jego uczniów i kończy się na uruchomieniu cyklu zajęć przypominających grę przygodową. W trakcie trwania zgamifikowanych lekcji nauczyciel przeistacza się w „Mistrza Gry” i staje się jedynie doradcą – dba o przebieg rozgrywki, uruchamia zadania, sprawdza je, przyznaje wirtualne nagrody i punkty swoim graczom.


Pamiętajmy o nagrodach


Przystępując do gamifikowania zajęć czy jakiegokolwiek innego procesu, należy zadbać o odpowiednią nagrodę dla każdego gracza, któremu uda się ukończyć grę z powodzeniem. W warunkach szkolnych nagrodą tą będzie oczywiście właściwa ocena. Musi ona mieć odpowiednio dużą wagę – adekwatną do pracy poświęconej na udział w rozgrywce. Nagroda powinna jawić się jako atrakcyjna. Zapewni to odpowiedni poziom motywacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by równolegle z ocenami uczniowie mogli uzyskać inne dobra, takie jak np. zwolnienie z zaliczeniowego sprawdzianu. O nagrodach nie można zapomnieć, projektując sam przebieg rozgrywki. Każde zadanie (misja) w grze powinno pozwolić graczowi na odniesienie korzyści. Każdy przejaw aktywności ucznia powinien w gamifikacji stanowić pretekst do zdobywania nagrody. Nawet drobna nagroda – w postaci punktów, odznak czy czegokolwiek innego, co w projektowanej grze stanowi jakąś realną wartość – powoduje, że w mózgach graczy utrwalona zostaje postawa, którą możemy nazwać zaangażowaniem w grę.


Mechanika gier na lekcji

Gamifikacja może objąć każdy proces nauczania, a najlepiej zastosować jej mechanikę odnośnie do aktywności, które dotychczas były dla uczniów trudne i nużące. Dotyczy to m.in. takich kwestii, jak zmiana postawy wobec kolegów, pomoc dla szkolnej akcji charytatywnej, podniesienie poziomu czytelnictwa, zachęcenie do punktualności, współpracy czy systematycznej pracy. Zgamifikować możemy także lekcje. I nie chodzi tu o naukę przez gry lub wykorzystanie gier na lekcjach. Przede wszystkim gamifikacja to długotrwały proces, w przypadku przedmiotów szkolnych może to być np. wybrany dział tematyczny (kilka, kilkanaście jednostek lekcyjnych trwających kilka tygodni lub cały semestr). Powinien on trwać na tyle długo, by nasi uczniowie mieli czas się „wciągnąć”. Muszą zadziałać wszystkie zaimplementowane ze świata gier mechanizmy podtrzymujące i zwiększające motywację do uczestniczenia w rozgrywce.

Zgamifikować możemy każdy przedmiot na każdym etapie nauczania. Celem zgamifikowanych zajęć w ramach edukacji przedszkolnej warto uczynić np. osiągnięcie właściwych postaw i zdobycie przez dzieci pożądanych umiejętności (m.in. samodzielność w jedzeniu czy ubieraniu się przed wyjściem na dwór).


[...]

Wojciech Glac i Joanna Mytnik – wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim, od 5 lat gamifikują swoje kursy akademickie i prowadzą szkolenia dla nauczycieli w zakresie gamifikacji, wykorzystania gier i nowych technologii w edukacji (www.eduplus.com.pl). Autorzy kursu online dla nauczycieli, eksperci w projektach wprowadzających gamifikację zarówno w polskich, jak i zagranicznych szkołach oraz uczelniach wyższych.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.