Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Zmiany w kształceniu zawodowym

18-12-2017 Autor: Bożena Mayer-Gawron

Rozwój kształcenia zawodowego w Polsce to bez wątpienia konieczność, ale czy wciąż jeszcze marzenie, czy już rzeczywistość? Ogromny wpływ na rozwój kształcenia zawodowego mają projekty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Po latach niedoceniania, braku pozytywnego spostrzegania i powiązania z gospodarką narodową kształcenie zawodowe potrzebuje odnowienia. Postęp techniczny występujący niemal w każdej dziedzinie gospodarki, a szczególnie dynamiczny rozwój informatyzacji i elektroniki, wymusza reformę kształcenia zawodowego i wymaga nowego modelu edukacji zawodowej. W wielu zawodach gospodarki narodowej zauważamy pokoleniową wymianę pracowników i brak nowych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, dostosowane do potrzeb obecnego rynku. Polska gospodarka potrzebuje absolwentów szkół zawodowych różnych specjalności (absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych), od zawodów rzemieślniczych, aż do specjalistycznych zawodów, ale także osób, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie ogólne, a kompetencje zawodowe zdobywają na tzw. kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dalej: KKZ). Coraz więcej z formy zdobycia kwalifikacji zawodowych na KKZ korzystają absolwenci szkół wyższych, którzy nie mogli znaleźć pracy po studiach.

Wieloletnie niedoinwestowywanie szkół zawodowych, brak doradztwa zawodowego realizowanego od początku drogi edukacyjnej dzieci, młodzieży, polityka promowania wyższego wykształcenia od lat 90. XX w., akcentowanie, że kształcenie zawodowe nie ma przyszłości, przyczyniło się do „śmierci” szkolnictwa zawodowego. Do końca lat 90. mieliśmy w Polsce model dualny kształcenia zawodowego, który był realizowany w fabrykach, dużych przedsiębiorstwach oraz szkołach przyzakładowych. Był on systematycznie likwidowany i doprowadził do zatrzymania innowacyjnych wynalazków.

Po ponad dwudziestu nieprzychylnych latach musimy obecnie reaktywować kształcenie zawodowe. Należy przywrócić należytą rangę współdziałania szkół z zakładami pracy. Obie strony muszą zrozumieć, że nie mogą istnieć bez siebie, bez wzajemnej współpracy. Pracodawcy na miarę obecnych potrzeb gospodarczych muszą włączyć się w proces kształcenia zawodowego, przygotowywania absolwentów szkół zawodowych do zmieniającego się rynku pracy, do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego, do realizowania doradztwa zawodowego, do pozytywnej promocji kształcenia zawodowego. Poprzez doradztwo zawodowe, pozytywną promocję możemy odbudować kształcenie zawodowe. Musimy wskazywać pozytywne wzorce modelu życia po ukończeniu szkoły zawodowej, po uzyskaniu potwierdzonych kwalifikacji w danym zawodzie.

Szkoły branżowe

Wdrażana od 1 września 2017 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN) reforma kształcenia zawodowego zakłada wiele pozytywnych zmian, które mogą korzystnie zmienić kształcenie zawodowe, a przede wszystkim przygotować absolwentów szkół zawodowych nie tylko do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ale też do zmieniającego się kraju, świata, życia zawodowego. Pierwszego września 2017 r. w miejsce dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, kojarzących się z niską jakością kształcenia, powstały trzyletnie branżowe szkoły I stopnia przygotowujące uczniów do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego.

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Zawody przyporządkowane do tego typu szkoły są zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., dlatego zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

[...]

Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; nadzoruje prace nad projektami pozakonkursowymi: „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” i „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” realizowanymi przez ORE w ramach programu PO WER. Ekspert MEN ds. ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.