Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach

18-12-2017 Autor: Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska
Sprzęt wykorzystywany...

W październiku 2017 r. ukazał się raport „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017”. To największe badanie poziomu cyfryzacji polskich szkół, które zostało przeprowadzone na grupie 100 129 respondentów.

 

Badane były wszystkie grupy zaangażowane w proces edukacyjny: uczniowie, rodzice, nauczyciele i kadry zarządzające. Raport został opracowany oraz zrealizowany przez zespół badawczy pracowników naukowych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z firmą PCG Edukacja. Jego pełna treść jest dostępna na stronie bit.ly/2AXX69U.

Szerokie ujęcie

Głównym celem badania była kompleksowa diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach. Jest ona realizowana w odniesieniu do całego środowiska szkolnego obejmującego uczniów, nauczycieli, rodziców, kadrę zarządzającą.

Cel główny badania precyzują cele szczegółowe. Pierwszy z nich to diagnoza potrzeb, oczekiwań oraz możliwości środowiska szkolnego w kontekście wykorzystania technologii cyfrowych. Kolejne cele szczegółowe to: diagnoza metod, form oraz narzędzi wykorzystania technologii cyfrowych różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych; diagnoza poziomu wykorzystania różnego typu sprzętu oraz oprogramowania w kontekście prowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii cyfrowych; diagnoza poziomu wykorzystania elektronicznych zasobów edukacyjnych w procesach dydaktycznych; diagnoza zalet, wad, szans, zagrożeń wykorzystania technologii cyfrowych.

Dominacja metody podającej

Badaniem objęte zostały wszystkie grupy docelowe tworzące środowisko szkolne, a mianowicie uczniowie, nauczyciele, kadra zarządzająca oraz rodzice. Z badania wynika, że technologie cyfrowe stosowane są w prawie połowie polskich szkół. Typowa lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK przebiega na ogół metodą frontalną, zbiorową: nauczyciel użytkuje sprzęt, a uczniowie są biernymi odbiorcami przekazywanych treści. Nauczyciele najczęściej korzystają z prezentacji multimedialnych (42%) oraz tablic interaktywnych (27%). Niestety, na zajęciach szkolnych zdecydowanie najrzadziej wykorzystuje się eksperyment i gry dydaktyczne.

W większości szkół najczęściej użytkowanym sprzętem jest komputer stacjonarny. Na drugim miejscu znalazła się tablica multimedialna, a na trzecim smartfon. Po tablety sięga tylko 2% respondentów. Interfejsy pomiarowe, klocki do nauki programowania czy roboty prawie w ogóle nie są wykorzystywane w szkołach (deklaruje to tylko 1% respondentów).

Cyfrowe zasoby edukacyjne stosowane są w niemal połowie polskich szkół. W większości są to prezentacje multimedialne, rzadziej materiały multimedialne (np. filmy, animacje) oraz materiały graficzne (np. ilustracje i tabele). Nauczyciele sięgają też po podręczniki cyfrowe oraz materiały audio, a także materiały interaktywne, np. gry, quizy. Najmniej respondentów korzysta z aplikacji mobilnych i e-booków.

[...]

Marlena Plebańska – pracownik naukowy, absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education i Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistka w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji.

Małgorzata Sieńczewska – pracownik naukowy na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji naukowych i edukacyjnych, współautorka podręczników szkolnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako źródła wiedzy i popularyzacji nauki. Koordynatorka badań dotyczących rozumienia przekazów medialnych, odróżniania fikcji i rzeczywistości, a także efektywności uczenia się dzieci w wieku 6–9 lat z wykorzystaniem programów multimedialnych.

Aleksandra Szyller – doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Pedagożka, trenerka, wieloletnia wykładowczyni na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunka Koła Naukowego Wczesnej Edukacji WPUW. Ekspertka w Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Autorka książek, artykułów dotyczących edukacji początkowej, scenariuszy zajęć dla dzieci, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.