Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Małgorzata Grabowska

28-12-2016 Autor: Biblioteka mobilna
Przykład tematu...

 

W ostatnich latach termin „biblioteka mobilna” nabrał nowego znaczenia. To nie tylko tradycyjne zbiory biblioteczne przemieszczane w przestrzeni, ale przede wszystkim zasoby informacyjne i usługi biblioteczne dostępne za pośrednictwem współczesnych mobilnych urządzeń i aplikacji.

 

Coraz więcej bibliotek w Polsce podejmuje działania, które sprawiają, że w pełni zasługują na miano bibliotek mobilnych. Do tego grona zalicza się Dolnośląska Biblioteka Publiczna (DBP) we Wrocławiu. Nasze działania związane są zarówno z tradycyjnie pojmowanymi zadaniami biblioteki (gromadzenie i udostępnianie, usługi informacyjne), jak i realizacją polityki oświatowej państwa.

Mobilna książka i czasopismo

Książka już od dawna nie jest tylko papierowym kodeksem. Książki zmieniają się i docierają do czytelnika różnymi drogami. DBP we Wrocławiu systematycznie gromadzi wydania elektroniczne książek i czasopism zarówno poprzez zakup, jak i planową digitalizację. Cyfryzacji poddawane są zbiory, które znalazły się w domenie publicznej, oraz książki, dla których tworzy się kopie zapasowe. Tytuły z domeny publicznej znajdują się w katalogu centralnym, można je znaleźć również w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (www.dbc.wroc.pl). DBP we Wrocławiu systematycznie tworzy trzy kolekcje zbiorów cyfrowych:

  • edukacja w okresie międzywojennym
  • monografie szkół
  • oświata na Dolnym Śląsku.

Książki chronione prawami autorskimi dostępne są tylko w lokalach dolnośląskich bibliotek pedagogicznych, na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Dzięki tej usłudze czytelnik nie musi czekać na tradycyjną przesyłkę pocztową (czasem odpłatną). Dostęp do potrzebnych materiałów ma we własnej bibliotece.

W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników rozbudowywana jest też, o zeskanowane teksty, baza bibliograficzna artykułów z czasopism EDUKACJA. Planowo skanowane i udostępniane są na bibliotecznych terminalach (w formacie PDF) artykuły z czasopism edukacyjnych. Wybór materiałów do skanowania dokonywany jest na podstawie kwerend i analizy statystyki udostępniania czasopism. Szybką analizę umożliwia nowoczesny system biblioteczny.

Zasoby informacyjne

Informacja musi być rzetelna, szybka i podana w atrakcyjnej formie. Jesteśmy obecni na najpopularniejszych platformach edukacyjnych i portalach społecznościowych, co jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania użytkowników na mobilną dystrybucję informacji. Nie tylko propagujemy technologie mobilne, ale stosujemy je w praktyce.

Na platformie edukacyjnej Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu – DBP Moodle umieszczane są kursy komputerowe i tematyczne. Opracowujemy, wraz ze współpracującymi z nami 27 bibliotekami pedagogicznymi, edukacyjne zasoby internetowe w bazie WikiEduLinki.

Od kilku lat pracujemy na platformie edukacyjnej Fronter, zakupionej przez samorząd województwa dla dolnośląskich szkół i placówek oświatowych biorących udział w projekcie Dolnośląska e-szkoła. Na platformę przygotowujemy materiały wspierające nauczycieli, m. in. scenariusze zajęć, zestawienia bibliograficzne, informacje o projektach edukacyjnych, wszelkie materiały związane z edukacją regionalną, pomocą psychologiczno-pedagogiczną itp. Fronter zapewnia nam szybką i sprawną komunikację, dostarczanie informacji o bieżących wydarzeniach, planowanie i organizację pracy.
 

[...]

 

Małgorzata Grabowska – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.