Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Programowanie i doskonalenie zawodowe w eTwinning

19-06-2017 Autor: Małgorzata Łaska, Małgorzata Knap

Projekty eTwinning pozwalają na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Z kolei nauczyciele otrzymują możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego – każdy projekt to poznawanie nowych ludzi i podejmowanie kolejnych wyzwań.

 

ETwinning to szansa na poznanie innych kultur w ciekawy sposób. O swoich krajach opowiadają rówieśnicy, a to wzmaga ciekawość. Często kontakt z daną szkołą trwa rok czy dwa. Nawiązują się „wirtualne” przyjaźnie, a to powoduje, że uczniowie chętnie wykonują kolejne zadania i wyczekują następnych projektów.

 

Osiąganie celów edukacyjnych


Nauczyciele zobligowani są do uwzględniania w procesie nauczania kompetencji kluczowych. eTwinning umożliwia ich włączanie w proces realizacji projektu. Pierwszą z kompetencji jest porozumiewanie się w językach obcych. Uczniowie w trakcie współpracy z partnerami podczas realizowania projektów międzynarodowych ćwiczą mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Równie istotne są kompetencje informatyczne – komunikacja w projektach odbywa się za pomocą TIK. Współpraca między uczniami i nauczycielami jest ciekawa, jeśli szukamy ciekawych narzędzi służących do upowszechniania rezultatów naszej pracy. Świat technologii jest bliski naszym uczniom, więc wykorzystywanie technologii zachęca ich do pracy. Doskonalą oni kompetencje informatyczne przy okazji wykonywania kolejnych zadań, takich jak tworzenie prezentacji, przygotowywanie quizów, pokazów zdjęć, a także w trakcie komunikacji na odległość (np. przy użyciu Skype’a) czy wyszukiwania informacji w internecie. Nauczyciel, mierząc się z wymaganiami współczesnej edukacji, powinien też sięgnąć po naukę programowania, wykorzystując doświadczenie i umiejętności innych nauczycieli w trakcie wspólnej realizacji projektu.

eTwinning pomaga również rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. Nie ma dobrego projektu bez współpracy. Uczniowie uczą się pracy w parach i grupach. Dzielą się zadaniami. Ponadto współpraca z rówieśnikami z innych krajów pozwala odkryć podobieństwa i różnice kulturowe, uczy tolerancji i otwartości. Poczucie inicjatywy i rozwijanie przedsiębiorczości to kolejne korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie. Radość ucznia jest ogromna, kiedy zaproponuje wykonanie jakiegoś zadania w narzędziu, którego nauczyciel jeszcze nie zna. Uczniowie mają możliwość decydowania o sposobie wykonania zadania, proponują swoje rozwiązania, a także niejednokrotnie są pomysłodawcami nie tylko poszczególnych zadań, ale także projektów.

 

Programowanie a kompetencje kluczowe


Niekoniecznie trzeba być informatykiem, żeby skutecznie uczyć programowania. W dużej mierze dlatego, że pod hasłem „programowanie” kryje się coś więcej niż tylko pisanie nowych programów komputerowych. Jest to logiczne i analityczne myślenie oraz umiejętność radzenia sobie ze skomplikowanymi problemami poprzez dzielenie ich na mniejsze i łatwiejsze do rozwiązania. To tak zwane myślenie komputacyjne. Uczenie programowania na etapie szkolnym powinno mieć zatem formę zabawy w eksperymentowanie, swobodne poszukiwanie nowych rozwiązań czy rozwijanie wyobraźni. To także nauka pracy w grupach i parach oraz nauka zdrowego dystansu do technologii, z którą mamy do czynienia w życiu codziennym. Jednocześnie to także ćwiczenie wytrwałości w dążeniu do celu i cierpliwości w oczekiwaniu na efekty.

[...]

Małgorzata Łaska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Trener kursów warsztatowych i kursów online w programie eTwinning.

Małgorzata Knap – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie. Trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie mazowieckim.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.