Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Przegląd wybranych projektów eTwinning

19-06-2017 Autor: Jolanta Okuniewska
Weather chart prowadzony...

eTwinning daje nauczycielom i uczniom ogrom możliwości współpracy, oferując darmowe narzędzia TIK i platformę TwinSpace. Pozwala to wcielać w życie główną ideę programu – wspólną realizację projektów edukacyjnych przez europejskie szkoły.

 

Program eTwinning oferuje miejsce w chmurze do dokumentowania działań projektowych. Miejsce to jest zabezpieczone hasłem, ale administratorzy mogą zdecydować, jakie materiały udostępnią publicznie, a jakie ukryją. Dodatkową zaletą programu jest wsparcie na każdym etapie realizacji projektu w postaci szkoleń narzędziowych, helpdesku czy newslettera.

Dzięki podjęciu współpracy w ramach eTwinning nauczyciel staje się nauczycielem cyfrowym, ponieważ od samego początku pracy nad projektem wymagane jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii. To przyczynia się w ogromnym stopniu do celowego stosowania TIK również przez uczniów. Realizacja zagadnień projektowych dotyka wielu aspektów edukacji globalnej, uczy dzieci i młodzież szacunku dla innych kultur i odmienności, pozwala zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie, dostrzegać podobieństwa i akceptować różnice. Dzięki podejmowaniu różnorodnej tematyki realizujemy w szkołach wiele celów, jakie stawia UNESCO – zapewnienie wszystkim edukacji włączającej, promowanie uczenia się przez całe życie, wspieranie innowacyjności, zapoznanie z zasadami zrównoważonego gospodarowania zasobami wody, zrównoważonym modelem konsumpcji i produkcji, uwrażliwienie na skutki zmian klimatu, zanieczyszczenia wód i podejmowanie kroków, by rozwijać postawy ekologiczne itp.

 

Charakterystyka projektów


Projekt eTwinning nie różni się znacznie od projektu edukacyjnego znanego powszechnie w szkołach. Zasadnicza różnica to większe wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz – w większości wypadków – współpraca w językach obcych. Tematyka projektu powinna wynikać z zainteresowań uczniów, ich potrzeb i powinna być związana z zapisami podstawy programowej. Mamy wtedy pewność, że zrealizujemy cele edukacyjne – co istotne, w bardzo atrakcyjny dla uczniów sposób.

Projekt musi mieć plan. Należy stworzyć harmonogram działań, a do zadań przydzielić odpowiedzialne osoby. Plan powinien powstać przy udziale wszystkich partnerów projektu, najlepiej użyć do jego tworzenia dokumentu umożliwiającego pracę w chmurze. Pamiętajmy, że plan powinien być elastyczny. Ponadto warto reagować na sugestie uczniów, ich pomysły.

Projekty można zaplanować dowolnie, a czas ich trwania zależy od naszych potrzeb, wymagań podstawy programowej, ustaleń z partnerami oraz warunków, jakie mamy zapewnione w szkole czy klasie. Przedstawione niżej przykładowe projekty, które zostały zrealizowane przez autorkę i innych eTwinnerów, mogą służyć za inspirację dla nauczycieli zainteresowanych współpracą z europejskimi szkołami.

What’s the weather

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie
Kraje partnerskie: Rumunia, Portugalia, Hiszpania, Słowacja, Wielka Brytania, Turcja


Projekt dotyczył tematyki przyrodniczej. Współpraca podczas jego realizacji przebiegała w całości na platformie TwinSpace. Tam gromadzone były potrzebne materiały, linki, zdjęcia oraz dokumentacja działań projektowych.

Cele:

  • zapoznanie z elementami pogody
  • samodzielne badanie i wykonywanie doświadczeń – wiatr, ciśnienie
  • poznanie warunków atmosferycznych w krajach partnerskich
  • prowadzenie i analizowanie zapisów w dzienniczku pogody online i offline
  • doskonalenie umiejętności dokonywania obliczeń na porównywanie różnicowe
  • doskonalenie zaznaczania i odczytywania temperatury na termometrach
  • wzbogacanie słownictwa związanego z pogodą i stosownym do niej ubiorem
  • doskonalenie umiejętności pracy grupowej
  • uwrażliwienie na sensowne korzystanie z TIK

Podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej w tym temacie zawiera zapisy dotyczące prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, zdobywania wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, pogody i pór roku, wyciągania wniosków, wiązania przyczyny ze skutkiem, dokonywania obliczeń na porównywanie różnicowe, odczytywania temperatur, zaznaczania temperatur na termometrze, odczytywanie danych z tabeli i wykresów.


[...]

Jolanta Okuniewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. W 2015 r. nominowana do nagrody Global Teacher Prize. Wieloletnia ambasadorka programu eTwinning. Honorowy Profesor Oświaty.

 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.