Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Edukacja globalna z narzędziami TIK

14-06-2017 Autor: Barbara Chyłka

Nauczyciel, który chce nauczyć swoich uczniów myśleć, zadawać pytania, a potem działać, znajdzie w edukacji globalnej niewyczerpane źródło inspiracji. Warto organizować takie zajęcia, choć czasem wykraczają poza narzucony program nauczania.

 

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy (definicja za: polskapomoc.gov.pl/ Edukacja,globalna,1603.html).

 

Edukację globalną można uznać za działanie zmierzające do zmiany naszych opinii i poglądów dotyczących otaczającego nas świata, procesów w nim zachodzących oraz globalnych powiązań zwanych współzależnościami. Na opisywanych w scenariuszu zajęciach przeważającą metodą jest rozmowa, często na trudne tematy, niejednokrotnie kontrowersyjne z punktu widzenia ucznia, rodzica czy nauczyciela. Edukacja globalna i jej zakres treściowy to oddziaływanie społeczne na klasę, szkołę czy środowisko lokalne, tak aby nastąpiła jakaś zmiana, czasem tylko myślenia.

 

Za zajęcia zrealizowane na podstawie opisanego w artykule scenariusza, a także wiele innych działań dotyczących realizacji tematyki związanej z edukacją globalną Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu otrzymało w 2015 r. certyfikat ORE „Szkoła globalna – szkołą rozwoju”.

 

Scenariusz zajęć


Temat: Czym jest edukacja globalna?
Czas trwania: 45 min
Metody pracy: praca z gotowymi infografikami z publikacji „Nasza jedyna planeta – Ziemia” („Nasza jedyna planeta – publikacja wydana w ramach realizacji projektu: „Globalnie–lokalnie–aktywnie. Wsparcie rozwoju edukacji globalnej w bibliotekach publicznych; projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014 i realizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa – materiały można zamówić w fundacji), praca i dyskusja w grupie, prezentacje uczniowskie

 

Przebieg lekcji

 

1. Uczniowie zapoznawani są z tematyką zajęć, tj. próbą zdefiniowania edukacji globalnej, a także jej celów i zakresu. Nauczyciel przedstawia temat oraz podaje zasady sukcesu w języku ucznia:

  • poznam definicje oraz zakres treściowy edukacji globalnej.
  • własnymi słowami opowiem o różnicy pomiędzy zjawiskiem globalizacji a edukacją globalną,
  • będę potrafił/ła wskazać cele, jakie realizuje edukacja globalna,
  • będę znał podział świata na Globalne Południe i Globalną Północ i będę umiał wymienić państwa wchodzące w ich skład,
  • będę znał pojęcie rozwoju i współzależności. (3 min)

[...]

 

Barbara Chyłka – nauczycielka religii i języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu. Autorka scenariuszy lekcji z edukacji globalnej, trzech innowacji pedagogicznych i programu własnego. Prelegentka w czasie konferencji EduMoc Online 2016 organizowanej przez Superbelfrów RP. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.
 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym oraz elektronicznym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.