Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Edukacja Równych Szans

05-02-2014

W dniach 10-11 marca 2014 r. w Hotelu Lamberton (Ołtarzew pod Warszawą) odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja Edukacja Równych Szans, której pomysłodawcą i organizatorem jest Centrum Doskonalenia Public Consulting Group.

 

Partnerami merytorycznymi konferencji są Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Polski Związek Logopedów. 

 

Konferencja kierowana jest w szczególności do zaangażowanych przedstawicieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i samorządów lokalnych, którzy zainteresowani są rozwijaniem potencjału wszystkich swoich uczniów do osiągania sukcesów edukacyjnych i zawodowych poprzez podejmowanie działań systemowych, wykraczających poza mury pojedynczej placówki oświatowej.

 

W ramach konferencji odbędą się cztery sesje plenarne oraz 16 seminariów zorganizowanych w ramach czterech bloków tematycznych: pomoc bliżej ucznia, partnerska praca zespołowa, procesy wspierające pomoc oraz przepisy prawa w praktyce. Wykłady i seminaria poprowadzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji , uznani eksperci z branży edukacyjnej oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych, przedstawiciele samorządowych wydziałów edukacji realizujących różnorodne projekty edukacyjne oraz dyrektorzy placówek szkolnych i pedagogicznych mogących poszczycić się wdrożeniem skutecznych rozwiązań promujących zespołowe udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zapisy na konferencję będą trwały do 3 marca 2014 r. lub do wyczerpania limitu uczestników. Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej konferencji: www.pcgpolska.pl/konferencja.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.