Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Model Nowoczesnej Szkoły. Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli

24-03-2016
Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli "Model Nowoczesnej Szkoły" odbędzie się 10-11 czerwca 2016 w Ząbkach.
 
Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów nieinformatycznych oraz nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki.
 
Główne tematy konferencji w 2016 roku:
  1. Projekty interdyscyplinarne wsparte nowoczesnymi technologiami (TIK) jako lek na szkolną nudę. Debata "na żywo" z udziałem uczniów i nauczycieli kilku szkół.
  2. Dyskusja-"Szkoła w chmurze" propozycją odpowiedzi na pytanie jak polska szkoła może wypełnić model kompetencji cyfrowych i dlaczego chcemy cyfrowych szkół w Polsce?
  3. Dyskusja na temat wprowadzenia obowiązkowych zajęć programowania do polskich szkół. Obawy, zasadność idei i pomysły na realizację kontra "myślenie akademickie"
  4. Infrastruktura sieciowa. Dyrektorze, czy wiesz co przeszkadza nauczycielom w poprowadzeniu lekcji z technologią?
  5. Warsztaty tematyczne dotyczące zastosowania TIK na lekcjach innych przedmiotów niż zajęcia komputerowe oraz warsztaty z programowania już od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 
W ramach konferencji odbędą się wykłady profesorów akademickich na temat stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Nauczanie interdyscyplinarne z technologią w tle jako zapewnienie równowagi pomiędzy tradycyjnym nauczaniem a racjonalnym wykorzystaniem komputerów zostanie zaprezentowane uczestnikom na zorganizowanej podczas konferencji "Debacie o Powstaniu Warszawskim". Uczniowie kilku szkół wezmą udział w dyskusji, która kładzie nacisk na rozwój tzw. Kompetencji XXI wieku. Tak zaplanowana "żywa lekcja historii" będzie finałem projektu interdyscyplinarnego łączącego treści historyczne, języka angielskiego, informatyki oraz literatury. Podczas debaty uczniowie nawiążą wideokonferencję ze szkołami z Wielkiej Brytanii oraz Kosowa i zaprezentują wykonane wcześniej w "chmurze obliczeniowej" projekty online.
 
Do paneli dyskusyjnych zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji, profesorowie akademiccy oraz miłośnicy stosowania TIK w edukacji. Warsztaty tematyczne poprowadzą nauczyciele-eksperci w nauczaniu-uczeniu się z zastosowaniem tabletów metodami 1:1, lekcji wyprzedzającej, z zastosowaniem platform edukacyjnych i aplikacji komputerowych oraz e-dziennika
 
Zaprezentowane zostaną walory elektronicznego dziennika (który jest jedyną formą prowadzenia dokumentacji w SP3) ze wskazaniem jego funkcjonalność w zarządzaniu szkołą, pełnieniu nadzoru pedagogicznego i komunikacji z rodzicami. Organizator przedstawi profesjonalne zabezpieczenia sieci Wi-Fi działającej w szkole oraz rozwiązania sieciowe gwarantujące nauczycielom komfortową pracę.
 
Konferencja nie wypełni wszystkich obszarów "modelu szkoły". Intencją organizatora jest rozpoczęcie szerokiej debaty w którą stronę ma zmierzać polska szkoła oraz jaki obrać kierunek.  Przedstawione zostaną jednak wszystkie obszary pracy szkoły w oparciu o 12 wymagań opisanych w nadzorze pedagogicznym wraz ze wskazaniem jak je planować, monitorować i ewaluować przy pomocy komputera.
 
To wszystko już jest i działa w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, która otrzymała tytuły szkoły pokazowej - Microsoft Showcase School w roku 2015 oraz 2016, Certyfikat Szkoły w Chmurze Microsoft oraz Modelowej Szkoły. Wśród profesjonalnie i starannie przygotowanej kadry pracuje ośmioro utytułowanych ekspertów innowacyjnego nauczania (Microsoft Innovative Educator Expert) zrzeszonych w międzynarodowej sieci ekspertów Microsoft in Education. Działania placówki zostały docenione i zaprezentowane przez dyrektora szkoły Tomasza Łukawskiego na Global Forum E2 w Redmont w stanie Waszyngton (USA) w maju 2015 roku.
 
Miejsce konferencji:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2; 05-091 Ząbki
Baza noclegowa: (ok 900 metrów od szkoły)
Złote Brzozy. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne. ul. Żołnierska 101; 04-457 Warszawa
 
Cena:
Opcja bez noclegu: 100 zł (obejmuje udział dwudniowy w konferencji, serwisy kawowe i obiady, kolację w ośrodku Złote Brzozy)
Cena noclegu ze śniadaniem w ośrodku Złote Brzozy: 100 zł
 
Organizatorzy konferencji:
grupa nauczycieli, partnerzy oraz dyrektor SP3 Tomasz Łukawski
Rejestracja: sekretariat@sp3zabki.pl
 
Informacje:
www.sp3zabki.pl (w zakładce konferencja)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.