Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Aktualne wydanie

Microsoft Showcase Schools oraz Szkoły w Chmurze Microsoft

 

Polskie szkoły wpisane na polską oraz światową listę szkół pokazowych w dziedzinie stosowania technologii.

 

Rozmawiając w różnych gremiach z ludźmi zajmującymi się edukacją, można zauważyć dwa nurty. Pierwszy – sceptyczny, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić (w końcu to nasza domena – narzekanie) zdaje się szczęśliwie coraz częściej ustępować tendencjom optymistycznym, a nawet entuzjastycznym. Osobiście stoję po tej drugiej „stronie mocy”, może właśnie dlatego, że w technologiach informacyjnych upatruję szansy rozwoju, a może nawet rewolucji, którą pedagodzy nazywają konstruktywizmem. Dowodem na budzącą się „Polską Szkołę” są placówki, które zostały docenione przez globalny koncern Microsoft i otrzymały międzynarodowy status Microsoft Showcase School. Już 6 polskich placówek może pochwalić się tym, iż Microsoft uczynił z nich centra kompetencyjne na miarę światową.

 

O masowości transformacji świadczy skala zmiany. W 2017 r. ponad 60 szkół w Polsce pretendowało do wpisania na światową listę innowacyjnych szkół Microsoft Showcase School. Szkoły te są rozsiane po całym kraju, tworzą kaskadowy system centrów kompetencyjnych w regionach, promieniują swoją witalnością, kompetencjami oraz innowacyjnym podejściem do zastosowania TIK w edukacji. To sieć Szkół w Chmurze Microsoft. Postanowiłem porozmawiać z bohaterami tych zmian, nauczycielami i dyrektorami szkół, które osiągnęły sukces. W placówkach, które przeszły już proces transformacji i stały się Szkołami w Chmurze Microsoft oraz Microsoft Schowcase Schools, pracują nauczyciele i dyrektorzy, którzy dzięki swojej innowacyjnej pracy uzyskali prestiżowy tytuł eksperta Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) i są czynnymi uczestnikami portalu dla edukatorów z całego świata – Microsoft Educator Community (education.microsoft.com), gdzie dodatkowo podnoszą swoje kompetencje.

 

Zdobądź certyfikat Microsoft!
Certyfikat Microsoft na start oraz przydatne kursy on-line po polsku dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Community
Wejdź na: aka.ms/kodMEC
Kod: JWPMRM118
 

 

Nauczyciele są „zauroczeni chmurą”, jak powiedział Mariusz Domański – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku. – Od momentu, kiedy szkoła wdrożyła Office 365, tj. od stycznia 2016 roku, dostrzegłem wiele korzyści dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, czyli uczniów, nauczycieli oraz dla mnie jako dyrektora szkoły – mówi Domański, dyrektor placówki, która zajęła 43 pozycję w prestiżowym Rankingu Szkół Olimpijskich 2017, co czyni szkołę ósmą najlepszą w województwie pomorskim. Uważa on, że dzięki wdrożeniu Office 365 absolwenci zwiększyli swoje szanse na rynku pracy, m.in. poprzez doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Jest to dowód na to, że technologia wspiera kompetencje miękkie, tak bardzo obecnie doceniane przez pracodawców. Wdrożenie Office 365 stwarza szansę nabywania kompetencji XXI wieku, takich jak: krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, współpraca i przywództwo, operatywność i zdolność adaptacji, inicjatywa i przedsiębiorczość, efektywna komunikacja w mowie i piśmie, pozyskiwanie i analizowanie informacji, ciekawość i wyobraźnia. – Istotnym atutem narzędzia jest szybsza informacja zwrotna w interesującym mnie zagadnieniu, przy dobrze sformułowanym pytaniu i przygotowanej tabeli w ciągu kilkunastu minut otrzymuję gotową odpowiedź. Odnoszę również wrażenie, iż od momentu rozpoczęcia pracy z Office 365 zwiększam swoją efektywność pracy oraz wspieram pracę zespołową. Rozwiązanie jest proste, szybkie do wdrożenia i bardzo elastyczne. Istotnym elementem jest też kwestia działań proekologicznych i oszczędnościowych – papier jest nam zbyteczny – kontynuuje Domański.

 

Priorytetem Oktawii Gorzeńskiej, dyrektorki 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni – Szkoły z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka, a od 2017 r. Szkoły w Chmurze Microsoft – jest wdrażanie aplikacji Microsoft Teams (jedna z aplikacji w ramach Office 365 Education). Gorzeńska jest koordynatorką projektów, trenerką, członkinią grupy Superbelfrzy RP oraz autorką bloga eduzmieniacz.com. Ma tytuł MIEE, a w 2015 r. zdobyła tytuł Eduinspiratora w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez FRSE. – Aplikacja Microsoft Teams daje możliwość współpracy wir tualnej, tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych przez uczniów i nauczycieli, a także udzielania informacji zwrotnej. W najbliższych planach mamy także wykorzystanie programu Skype in the Classroom, dzięki któremu zabierzemy młodzież w edukacyjną podróż dookoła świata, korzystając z bogatych zasobów platformy Microsoft. Najczęściej wykorzystywaną aplikacją jest w tej chwili w XVII LO w Gdyni OneDrive, dzięki któremu informacja lepiej dociera do całej kadry – mówi Gorzeńska.

 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu nowoczesne technologie mocno wspierają proces dydaktyczny. – Innowacyjność, zaangażowanie i chęć rozwijania się towarzyszą zarówno naszym uczniom, jak i nauczycielom – wyjaśnia Dorota Ługowska, nauczycielka informatyki, zdobywczyni tytułu MIEE. Szkoła wygrała w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna Szkoła 2015” ogłoszonym przez firmę Microsoft, a w 2017 r. znalazła się w międzynarodowym gronie Microsoft Showcase School. – Budowanie nowoczesnej, sprawnie działającej szkoły, spełniającej oczekiwania rodziców, uczniów i środowiska lokalnego jest ważnym zadaniem. Stąd nasza wizja szkoły, którą staramy się realizować, wdrażając Office 365 – mówi dyrektor szkoły Małgorzata Suligowska. – Dobrą, a przede wszystkim efektywną współpracę zapewnia szybki i łatwy dostęp nauczycieli do dokumentów szkoły, bieżących informacji oraz zarządzeń dyrektora. Służy temu WIRTUALNY POKÓJ NAUCZYCIELSKI. Polega na tzw. witrynie internetowej, do której mają dostęp tylko nauczyciele po autoryzacji. Zapewnia ona stały dostęp do dokumentów w każdej chwili i miejscu, zawiera również kalendarz oraz tablicę ogłoszeń – opowiada Ługowska, wyjaśniając zastosowanie SharePoint Online, który jest elementem Office 365 już w podstawowej, bezpłatnej dla edukacji wersji (Office 365 Education).

 

W bezpłatnym planie Office 365 Education oferuje też 5 TB miejsca na dane w chmurze OneDrive, pakiet biurowy Office Online (World, Excel, PowerPoint), wirtualny notatnik OneNote tak skonfigurowany (ClassNotebook), by w kilka sekund utworzyć udostępnione uczniom zasoby nauczyciela wraz ze współdzieloną przestrzenią do pracy grupowej nazywane w SP nr 3 w Ząbkach – jednej z pierwszych polskich Microsoft Showcase Schools – „zeszytami w chmurze”. Trzeba zauważyć, że Office 365 jest zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. W pakiecie Office 365 Education mamy też Sway – aplikację do internetowych, zdalnie edytowanych prezentacji, Forms – formularze i ankiety, społecznościowego Yammera, współdzielony dla organizacji kalendarz, Planner, Flow, Stream, szkolny kanał wideo, pocztę w domenie szkoły oraz Microsoft Teams. W tym ostatnim specjalizuje się Wojciech Strojny i jest jak pozostali rozmówcy ma tytuł MIEE oraz dodatkowo jest trenerem Microsoft, kierownikiem Działu IT i architektem Systemów Informatycznych w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. – Wraz z firmą Microsoft w tym roku zbudowaliśmy w oparciu o Office 365 Education platformę międzyszkolną do współpracy z naszymi partnerskimi szkołami. Główne usługi wykorzystane w tym projekcie to Microsoft Teams oraz SharePoint Online – tłumaczy Strojny. – Nasze szkoły prowadzą wiele projektów międzyszkolnych, zarówno ze szkołami w kraju, jak i za granicą. Przed wdrożeniem usługi Office 365 organizacja tej współpracy była dla nas sporym wyzwaniem i niejednokrotnie w znaczący sposób ograniczała realizację tych projektów. Usługi chmurowe ze swojej natury są stworzone do takiej współpracy – dodaje. Szkoły, którymi opiekuje się Strojny, zostały w bieżącym roku Microsoft Showcase Schools. To STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące oraz STRUMIENIE Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK, obie w Józefowie. – W obu tych szkołach szeroko wykorzystujemy nowoczesne technologie. Można wymienić kilka głównych przykładów: Projekty STEM – projekty interdyscyplinarne z nauk ścisłych; Minecraft: Education Edition – matematyka, angielski, historia, informatyka; Skype in the Classroom – mówi Strojny. Zwraca on też uwagę na połączenie aplikacji OneNote z urządzeniami Microsoft Surface. Rozwiązanie to jest według nauczycieli STERNIKA ciekawą alternatywą dla klasycznych tablic multimedialnych. – Notatki prowadzone przez nauczyciela w trakcie lekcji są w łatwy sposób zapisywane w notesie zajęć i dostępne w dowolnym momencie dla uczniów. Uczniowie, porównując własne notatki z notatkami nauczyciela, uczą się ich prawidłowego sporządzania, wynajdywania najważniejszych treści – zauważa.

 

Dość spektakularnie, co może być przykładem dla wielu samorządów, wdrożenie Office 365 wykonano w Gnieźnie. Wspierał je pomysłodawca „Gnieźnieńskich Szkół w Chmurze” – MIE Expert, Paweł Jagielski. Jest nauczycielem przedmiotów informatycznych oraz wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie, która jest również Szkołą w Chmurze Microsoft. – Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku jest najważniejszym celem każdej szkoły. Realizacja tej idei możliwa jest wtedy, gdy podmiot, jakim jest szkoła, będzie miał wsparcie i zrozumienie w organach prowadzących szkoły. Włodarze miasta, wychodząc naprzeciw dzisiejszemu postępowi technologicznemu, wytyczyli sobie jako cel dostosowanie szkół na miarę XXI wieku – tłumaczy Jagielski. – Uczniowie mają ujednolicone oprogramowanie w szkole i domu oraz dostęp do nauczycieli, kolegów z klasy, jak również do materiałów edukacyjnych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Aplikacje chmurowe są ważnym narzędziem w pracy grupowej nad projektami edukacyjnymi. Pozwalają na tworzenie „zeszytów w chmurze”. Wdrożenie Office 365 w szkole pozwala na nowoczesne nauczanie i administrowanie w oparciu o technologię XXI wieku – wyjaśnia Jagielski.

 

Wartością dodaną wszystkich Szkół w Chmurze Microsoft jest ich różnorodność. Office 365 jako platforma umożliwia tę elastyczność jak żadna inna. Szkoły to indywidualne ekosystemy mające osiągnięcia dzięki kreatywnym nauczycielom i innowacyjnym dyrektorom, takim jak moi rozmówcy. Dzięki nim ich placówki stały się centrami kompetencyjnymi w regionach. Microsoft Showcase Schools organizują lekcje pokazowe, na które można przyjechać, umawiając się bezpośrednio z dyrektorami. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w listopadzie 2017 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach w czerwcu 2018 organizują ogólnopolskie konferencje. Szczerze zapraszam do czerpania z doświadczeń wszystkich zsieciowanych w projektach Microsoft szkół i odwiedzania ich w celu nabycia nowych inspiracji TIK w edukacji.

 

Tomasz Łukawski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.